Pinigai Lietuvoje, 1915-1944

atsisiųsti

Tai antrasis papildytas ir pataisytas knygos leidimas. Autorus užsibrėžė tikslą pateikti skaitytojams chronologiškai susistemintų žinių apie pinigų cirkuliacijos raidą Lietuvoje 1915-1944 metais. Tai padaryta išsamiai, sodriai pavaizduotame anuometinės Lietuvos ekonominio gyvenimo fone. Nevengtina vertinimų, apibendrinimų, stengtasi giliau ir naujai suvokti praeities problemas ir drauge – bent iš dalies – šiandieną. Knyga skiriama ekonomistams, istorikams ir visiems, besidomintiems Lietuvos ūkio istorija.