Penktasis pragaro ratas : asfaltito kasyklose

1713356116_Penktasis_pragaro_ratas_viršelis

 Vladas Vyšniūnas (1922–1998) – mokytojas, statybininkas, rašytojas, Žaliosios rinktinės partizanas (slapyvardis – Gražvydas, Aušrelė).

„… Mus vežė geležinkeliu, ir nuosavos kojos buvo reikalingos tik iš kalėjimo kameros nueiti iki geležinkelio stoties ir įlipti į prekinį vagoną. Per tą laiką nebuvo galimybės pamatyti virš savęs dangaus skliauto. Visą laiką tik keturios sienos ir grotomis užkaltas langelis vagono palubėje. Nežinau, ką tokiais atvejais jaučia gyvulys, bet žmogus, be to, kad kenčia, dar ir mąsto. Dalį tų apmąstymų, kiek pavyko prisiminti, aprašiau šitame sąsiuvinyje.

Rašydamas, visiškai pamiršdavau literatūrinę prisiminimų pusę. Manau, jog stilių ir gramatines klaidas visada galima pataisyti. Bet visai kas kita, kai kalbama apie patį gyvenimą. Čia juodraščių nebūna. To, kas išgyventa, nei pataisysi, nei pakeisi. Tad rašydamas, visą laiką galvojau, kad reikia pasakoti tik tiesą, nors ji dažnai nepatinka nei kitiems, nei sau“.

„Penktasis Pragaro ratas“ – tai pasakojimas apie tai, kas išliko atmintyje iš tų kraupių metų, kuriuos prisiminus, tebekrečia šiurpas. Tada per trumpą laikotarpį Lietuva neteko beveik trečdalio gyventojų. Tokio genocido dar nebuvo tautos istorijoje.