Paryžiaus sielrankšluosčiai

1614866109_ParyziausSielranksluosciai

Glausta kūrybinė biografija yra parašyta kaip šešių Prano pamokų dienoraštis ir kelionės užrašai, išskleidžiantys autentišką menininko kūrybos metodą, kuriuo gali išmintingai naudotis kiti, netgi naujos kartos dailininkai. Nepramanyto susitikimo Paryžiuje metu vyksta pramanyti ir tarsi neįmanomi realybėje dalykai: ateina ir išeina, dalyvauja pokalbiuose žmonės, seniai atsisveikinę su šiuo pasauliu, bet vis tiek esantys lietuvių egzilio kultūroje ir Prano sukurtose knygose livred’artiste. Pranas savo noru susitinka su kitu lietuviu – Algirdu Juliumi Greimu: nors jiems nėra tekę bendrauti gyvai, tačiau teko drauge nešti pasauliui lietuvybės vėliavą ir svarstyti, ką reiškia būti lietuviu ir prancūzu vienu metu?

Tai knyga apie žmogaus drąsą, atkaklumą, pasirinkimą, Pašaukimą ir Įkvėpimą. Apie meną kaip Meilę, nes menas toks ir yra. Apie Paryžių, kuriame susitinkama su savimi visam gyvenimui.