Paklusę įsakymui : karas Vermachto generolų akimis

Paklusę įsakymui

„Paklusę įsakymui: karas Vermachto generolų akimis“ – kiek kitokie Antrojo pasaulinio karo atsiminimai. Tai – nugalėtosios pusės papasakota istorija, padedanti susidaryti daugiasluoksnį kruvinojo konflikto vaizdą.

Apie Antrąjį pasaulinį karą čia pasakoja vokiečių karininkai, tokie kaip majoras H. fon Butlaras, generolas pulkininkas L. Rendulicas, kavalerijos generolas S. Vestfalis, generolas leitinantas D. Ditmaras ir kiti. Jie apžvelgia visą konflikto eigą nuo 1939 m. įvykdyto Lenkijos puolimo iki kapituliacijos Berlyne 1945-ųjų pavasarį.

Knygos „Paklusę įsakymui“ puslapiuose aprašytos visos Vermachto vykdytos karinės operacijos – skaitytojai kartu su kariuomenės daliniais nusikels į vėjuotas Atlanto pakrantes, atšiaurias SSRS platybes, šalčio sukaustytą Laplandiją ar karščiu alsuojančią Šiaurės Afriką. Kadangi pralaimėjusios pusės pateikiamas karo vaizdas ir faktai ilgą laiką nevertinti rimtai, ši atsiminimų rinktinė dalykiškai ir informatyviai atskleis kitokią konflikto perspektyvą.

Knygą rašę vokiečių karininkai siekė paaiškinti Antrojo pasaulinio karo priežastis. Jie detaliai nagrinėja konflikto operacijų bei mūšių eigą, gilinasi į daugybės atskirų sprendimų priėmimo aplinkybes. Jie apžvelgia santykį tarp Adolfo Hitlerio vadovaujamos Trečiojo reicho politinės viršūnės ir kariuomenės vadovybės.

Pirmą kartą vokiečių kalba knyga „Paklusę įsakymui“ pasirodė 1954 m., kai nuo Antrojo pasaulinio karo pabaigos nebuvo prabėgęs nė dešimtmetis. Prisiminimai apie konfliktą dar buvo neišblėsę iš atminties, o paliktos žaizdos skausmingai perštėjo. Todėl knygos autoriai siekė ne reabilituoti save, bet palikti liudijimą ateities kartoms. Todėl būtų neteisinga šią knygą laikyti tik Trečiojo reicho politinių sprendimų, okupacijų ar teroro pateisinimu – pirmiausia ja atiduodama pagarba fronte kovojusiems ir žuvusiems vokiečių kariams. „Jie ėjo į frontą paklusdami savo šalies įsakymams ir sąžiningai vykdė savo pareigą“, – įsitikinęs generolas majoras H. fon Butlaras, vienas iš knygos autorių.

Įvadinį „Paklusę įsakymui“ žodį parašė feldmaršalas K. fon Rundštetas. Joje skaitytojai galės perskaityti apie vokiečių karių operacijas skirtinguose karo teatruose, pagal kuriuos sudėlioti ir knygos skyriai. Kiekviename jų sutinkami žemėlapiai bei iliustracijos, papildantys išsamų ir detalų įvykių aprašymą.

Iš vokiečių kalbos vertė Alma Imbrasienė