Negalia ir sveikatos priežiūra

negalia-ir-sveikatos-prieziura

Žmonių, turinčių negalią, skaičius Lietuvoje atitinka PSO skelbiamus kitų Europos šalių duomenis – jie sudaro apie 9 procentus visų šalies gyventojų. Pastaraisiais metais Lietuvoje pastebima aktyvi žmonių, turinčių negalią, organizacijų, pavienių asmenų, turinčių negalią, jų artimųjų veikla kuriant sveikatos ir socialinę politiką Lietuvoje bei ją įgyvendinant.

Vadovėlio „Negalia ir sveikatos priežiūra“ tikslas – supažindinti studentus ir kvalifikaciją keliančius praktikus su pacientų, turinčių negalią, sunkumų gauti kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas sveikatos priežiūros sistemoje raiška, atskleidžiant proceso veiksmingumo galimybes sveikatos ir socialinės priežiūros institucijose, prisidedant prie žmonių, turinčių negalią, ir jų artimųjų teisių į sveikatos priežiūrą įgyvendinimo, keičiant specialistų požiūrį.