Lygtis su nežinomaisiais. Lietuvos dailininkai Vokietijoje nuo 1945 m. iki dabar

Lygtis-su-nezinomaisiais-320x400

Vytauto Kasiulio dailės muziejus drauge su 2019 m. prasidėjusiu ekspozicijos atnaujinimu ėmėsi aktualizuoti XX–XXI a. Lietuvos diasporos dailės palikimą, integruojant jį į Lietuvos dailės lauką, ir suteikė progą apmąstyti patį diasporos dailės fenomeną bei jo įmuziejinimo galimybes. 2022 m. parengta ilgalaikė paroda-ekspozicija „Lygtis su nežinomaisiais. Lietuvos dailininkai Vokietijoje nuo 1945 m. iki dabar“ (kuratorės prof. dr. Rasa Žukienė ir prof. dr. Dalia Kuizinienė) tapo pirmuoju muziejaus vykdomos tęstinės „Migruojančio meno“ programos renginiu. Ši programa grįsta geografiniu diskursu, ji pradėta įgyvendinti kaip ilgalaikių parodų ciklas, skirtas Lietuvos išeivijai įvairiuose pasaulio kraštuose, lydimas edukacijų ir paskaitų. Kataloge dokumentuojami parodoje atskleisti pjūviai ir rakursai, naujais kūriniais papildomos pristatytos temos. Jis turėtų tapti pirmuoju tęstinės „Migruojančio meno“ programos serijos leidiniu, įprasminančiu meninių tyrimų rezultatus. Dvikalbis – lietuvių ir anglų kalbomis išleistas – katalogas tekstais ir vaizdais atskleidžia įvairius lietuvių dailininkų, per Antrąjį pasaulinį karą pasitraukusių į Vokietiją, gyvenimo ir kūrybos aspektus, taip pat išryškina ir aktualizuoja karo pabėgėlių menininkų indėlį į nacionalinę kultūros istoriją, jų kūrybos savitumą, sujungia lietuviškos tradicijos kanoną ir Vakarų kultūros įtaką. Kataloge pristatomi darbai siejasi ir su faktiškai beribiu šiuolaikinės dailės lauku, nes visų šiai parodai atrinktų menininkų kūryba funkcionuoja ir yra vertinama ne tik Lietuvos, bet ir tarptautinėje meno scenoje.