„Lyg nužengusi nuo Rubliovo freskos“. Operos solistė Ona Glinskaitė

„Lyg nužengusi nuo Rubliovo freskos“. Operos solistė Ona Glinskaitė

Operos primadona O. Glinskaitė net 15 metų (1965–1981) Sankt Peterburgo Marijos operos ir baleto teatro scenoje su milžinišku pasisekimu dainavo sudėtingas pagrindines soprano partijas daugelyje operų. Deja, jos pasiekimai Lietuvoje mažai kam žinomi. 1983 m. grįžusi gyventi į Lietuvą, O. Glinskaitė  nesigarsino, neskleidė žinios apie savo sėkmes bei pergales didžiojoje operos scenoje. Gyveno tyliai, kukliai, daugiau nei 30 metų dirbo pedagoginį darbą Klaipėdos universiteto Menų fakultete, dažnai rengė solinius koncertus.

Anot profesorės D. Kšanienės, rašant knygą teko remtis gan padrikais, painiais ir nekonkrečiais pačios dainininkės prisiminimais (o ir juos reikėjo nuolat tikrinti, tikslinti, ieškoti patvirtinančių šaltinių, fiksuotų faktų ir pan.). „Juos išgauti taip pat nebuvo lengva, nes santūri, sunkiai atsiverianti moteris tik primygtinai raginama sutiko pasidalinti kai kuriais savo įdomaus gyvenimo momentais, patirtais įspūdžiais, mintimis nuklysti ir į gilesnę, ir į dar visiškai netolimą praeitį. Kalbinant solistę, tik labai pamažu, nedrąsiai, netgi vangiai skleidėsi spalvinga jos gyvenimo dienų, meninio bei dvasinio augimo, tobulėjimo ir šlovės metų tėkmė. Tačiau, kaip minėjau, dėl gan uždaro O. Glinskaitės būdo, nenoro plačiau išsipasakoti, ypač kalbant apie skausmingesnes akimirkas, knygoje nevisiškai pavyko atskleisti kai kuriuos jos kūrybos, buities bei asmeninio gyvenimo momentus.”