Lietuvos žiniasklaidos enciklopedija: 1988-2023

50-Naujos-knygos-Lietuvos-žurnalistikos-enciklopedija-viršelis

Lietuvos žiniasklaidos enciklopedija yra tarsi Žurnalistikos enciklopedijos tęsinys. Siekiant išvengti pasikartojimų ir pernelyg didelės leidinio apimties, buvo numatyta joje atsisakyti straipsnių apie senuosius lietuvių periodinius leidinius ir jų žurnalistus, taip pat apie užsienio žiniasklaidą ir lietuvių periodiką, ėjusią iki Nepriklausomos Lietuvos atkūrimo (visa tai pakankamai išsamiai aprašyta Žurnalistikos enciklopedijoje). Taigi Lietuvos žiniasklaidos enciklopedijoje atsispindi naujoji Lietuvos žiniasklaida ir jos darbuotojai nuo Atgimimo sąjūdžio pradžios, nuo 1988 m., kada ji pradėjo formuotis, iki šių dienų.

Vadovaujantis sudarytu vardynu, Lietuvos žiniasklaidos enciklopedijoje aprašyti laikraščiai ir savaitraščiai, žurnalai, radijo stotys, televizijos, prodiuserių bendrovės, naujienų agentūros, elektroniniai (internetiniai) leidiniai, žurnalistai bei kiti žiniasklaidos darbuotojai, žurnalistų organizacijos ir institucijos, žurnalistų rengimo įstaigos, žurnalistų premijos, kiti apdovanojimai, konkursai, pateiktos pagrindinės žurnalistikos ir žiniasklaidos sąvokos.