Lietuvos totoriai

atsisiųsti

Knyga skirta 2021 m. – “Totorių istorijos ir kultūros metams”.

Leidinys savo turiniu atspindi šios tautos atsiradimo Lietuvoje ištakas, unikalią istoriją ir kultūros pavedą įvairiuose Lietuvos regionuose. Knygos straipsniuose aprašoma Lietuvos totorių istorija, kultūros, religijos, tradicijų ir papročių puoselėjimo raida laikotarpiu nuo totorių įsikūrimo Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje iki šių dienų. Knygoje pateikiama išsami medžiaga, daugybė faktų, anksčiau nepublikuotų dokumentų, paveikslų, grafikos darbų, litografijų, piešinių, nuotraukų, atviručių, žemėlapių, atskleidžiančių išsamų ir unikalų vaizdą apie Lietuvos totorių istoriją, kultūrą, kultūros paveldą, bei šias vertybes puoselėjančias Lietuvos totorių bendruomenes.

Išleistos knygos straipsniai supažindina skaitytoją su Lietuvos totorių bendruomenės veikla, jos indėliu kuriant naująją Lietuvos istoriją, dalyvaujant lemiamuose Lietuvos istorijos įvykiuose bei nepriklausomos valstybės atkūrimo procesuose. Knyga „Lietuvos totoriai“ turi išliekamąją istorinę bei edukacinę reikšmę, padės Lietuvos visuomenei geriau pažinti jau daugiau kaip 600 metų gyvenančių šalia lietuvių tautos totorių istoriją ir kultūrą, skatins patriotizmą, tarpkultūrinį dialogą, integracijos į Lietuvos visuomenę bei tautinės savimonės išsaugojimo procesus.