Lietuvio kaimynai: draugai ar priešai? Kalbinė vaizdinių analizė

lietuvio-kaimynai-draugai-ar-priesai-kalbine-vaizdiniu

Kolektyvinėje monografijoje nagrinėjami kaimyno, draugo, priešo, latvio, baltarusio / gudo, lenko, ruso ir vokiečio vaizdiniai kalboje. Knygoje, derinant struktūrinį požiūrį į reikšmę su kognityviniu ir remiantis trimis šaltiniais – Lietuvių kalbos žodynu, Moderniosios tapatybės ideologinio naratyvo tekstynu ir Dabartinės lietuvių kalbos tekstynu, – siekiama parodyti žodžių reikšmių poslinkius ir atsakyti į klausimą, kaip kintant istorinėms, politinėms, ekonominėms, kultūrinėms ir kt. aplinkybėms keičiasi lietuvio požiūris ir santykis su kitu (kaimynu, draugu, priešu, latviu, baltarusiu / gudu, lenku, rusu, vokiečiu), kaip tą kitimą atspindi skirtingų laikotarpių diskursas.

Knyga „Lietuvio kaimynai: draugai ar priešai? Kalbinė vaizdinių analizė“ skiriama ne tik kalbos specialistui, studentui, bet ir etnologui, tautosakininkui, istorikui, kultūrologui ar besidominčiam kito vaizdinio dinamika lietuvio pasaulėžiūroje skirtingais laikotarpiais.