Lietuviai perkeltųjų asmenų stovyklose 1945–1951 m.

lietuviai-perkeltuju-asmenu-dp-stovyklose-1945-1951-m

1944 m. vasarą į Lietuvą įžengus sovietinei kariuomenei, tūkstančiai lietuvių, vengdami represijų ir smurto, bėgo į Vakarus, ieškodami laikino prieglobsčio. Ne visiems pavyko pasiekti skirtingose valstybėse, daugiausiai Vokietijoje, veikusias perkeltųjų asmenų stovyklas, o ir atvykusiųjų laukė nelengvas gyvenimas.

Šis leidinys  „Lietuviai perkeltųjų asmenų stovyklose 1945-1951 m.“ – tai visa apimantis pasakojimas apie likimo svetur nublokštus mūsų žmones, apie jų kasdienybę stovyklose, apie bandymą išlikti, nepasiduoti nevilčiai, apie pastangas išsaugoti lietuvybę, lavintis, tobulėti, rasti jėgų pradėti gyvenimą iš naujo, garsinti pasaulyje savo gimtąją šalį nepamirštant skaudaus tėvynės likimo. Jame pristatoma beveik visa iki šiol Lietuvos nacionaliniame muziejuje sukaupta medžiaga apie perkeltųjų asmenų stovyklas ir žmonių gyvenimą jose. Tai fotografijos, įvairūs asmeniniai dokumentai, pavieniai daiktai, Mykolo Vansausko rašyti atsiminimai ir kartu su tėvais besitraukiančios moksleivės Meilutės Šarkelytės dienoraščio eilutės, kurios leidžia atkurti bei nuosekliai papasakoti karo pabėgėlių nueitą kelią siekiant laisvės ir geresnio gyvenimo. Didžioji dauguma leidinyje pateikiamos medžiagos yra publikuojama pirmą kartą.