Kvantinė fizika

Kvantinė fizika

Kvantinės fizikos vadovėlis, skirtas fizinių mokslų srities aukštųjų mokyklų studentams. Knygos „Kvantinė fizika“ skaitytojas yra sistemingai supažindinamas su pagrindiniais kvantinės mechanikos dėsniais ir sąvokomis, kurių taikymas yra iliustruojamas daugybe pavyzdžių. Vėlesniuose skyriuose šie dėsniai pritaikomi nagrinėjant pačius įvairiausius mikrodalelių pasaulyje vykstančius reiškinius – dalelių sklaidą, reliatyvistinį judėjimą, elektromagnetinio lauko kvantavimą, kvantinių sistemų sąveiką su šviesa, atomų ir molekulių kvantinį aprašymą bei jų sąveiką su daug laisvės laipsnių turinčia aplinka. Kiekvieno skyriaus gale pateikiami uždaviniai leidžia skaitytojui geriau įsisavinti knygoje „Kvantinė fizika“ išdėstytą teorinę medžiagą bei išvystyti giluminį fizikinį mąstymą.