Kreiserinis buriavimas

kreiserinis-buriavimas

Buriavimas yra užsiėmimas, neaprašomas jokioje knygoje, tačiau šis vadovėlis „Kreiserinis buriavimas“ papildys kiekvieno norinčiojo jį pažinti žinių arsenalą. Tai vienintelis buriavimo vadovėlis gimtąja kalba, paremtas geros jūrinės praktikos pavyzdžiais ir terminų vertimais į kitas kalbas.

Knygoje „Kreiserinis buriavimas“ yra net 1 342 iliustracijos, specialiai parengtos šiam leidiniui. Tai toks vadovėlis, kurio autoriui trūko mokantis buriuoti ir kurį jis įsivaizduoja esant naudingą.

Artūras Dovydėnas (g. 1955 m.) yra trijų vadovėlių autorius. Jo pirmasis vadovėlis „Buriavimas“ patyrė 3 leidimus. Antrasis „Pramoginiai laivai“, skirtas motoriniams pramoginiams laivams, – vieną. Trečiasis vadovėlis „Kreiserinis buriavimas“ dabar išleidžiamas antrą kartą. Autorius yra suaugusiųjų buriavimo mokyklos mokytojas, aktyviai buriuojantis apie 50 metų ir yra nuplaukęs burinės jachtos vado pareigose virš 40 000 jūrmylių, arba du kartus aplink Žemės rutulį.