Keista visko tvarka: kodėl mes tokie?

Keista visko tvarka

Profesoriaus Antonio Damasio mokslo populiarinimo knyga „Keista visko tvarka: gyvenimas, jausmai ir kultūrų kūrimas“ suteikia nepaprastai gerą progą iš naujo pagalvoti apie pasaulio struktūrą, visa ko kilmę ir raidą. Autorius į žmogaus evoliuciją žvelgia visiškai nauju kampu.

Antonio Damasio leidinyje analizuoja jausmų, vedančių mus per evoliuciją, vaidmenį ir įtaką civilizacijoms bei kultūrai. Autorius pateikia stulbinančią alternatyvą tradicinei evoliucijos teorijai.

Į kultūros ir proto raidą mokslininkas žvelgia per homeostazės, tai yra organizmo savybės į savireguliaciją ir procesų balansavimą vardan išlikimo, prizmę. Jis teigia, kad homeostazė, jausmais pasireiškianti sudėtinguose organizmuose, tokiuose kaip žmogus, yra reakcijų, pradėjusių kultūras, katalizatorius.

Autorius įsitikinęs, kad jausmams, neuromokslo ir dirbtinio intelekto pasaulyje, skiriama gerokai per mažai dėmesio, nes jie istorijoje nuveikė gerokai daugiau nei manoma. Be jausmų žmogus, vedinas vien tik intelekto, nebūtų ieškojęs būdų susikalbėti, sušilti ar pastatyti milžinišką civilizaciją. Antonio Damasio mokslo populiarinimo žanro knygoje „Keista visko tvarka: gyvenimas, jausmai ir kultūrų kūrimas“ dėsto, kad jausmai yra intelekto varomoji jėga, tai yra būtent jie skatina veikti, bandyti ir ieškoti sprendimų. Iš to susikuria meno šakos, mokslas ir santykiai.

Antonio Damasio knygoje „Keista visko tvarka: gyvenimas, jausmai ir kultūrų kūrimas“ paliečia ir dirbtinio intelekto klausimus. Jis netiki, kad DI gebės prilygti žmogui, nes mūsų pasiekimai yra susiję su jausmais, kurių sukurtas protas niekada neturės.

Antonio Damasio (g. 1944) – portugalų ir amerikiečių kilmės neuromokslininkas, taip pat psichologijos, filosofijos ir neurologijos profesorius Pietų Kalifornijos universitete. Anksčiau jis dvidešimt metų vadovavo Ajovos universiteto neurologijos katedrai. Pagrindinė Antonio Damasio domėjimosi sritis yra neurobiologija, ypač nervų sistemos, kuriomis grindžiamos emocijos, sprendimų priėmimas, atmintis, kalba ir sąmonė. Profesorius parašė keletą knygų ir nesuskaičiuojamą galybę mokslinių straipsnių.

Iš anglų kalbos vertė Vita Mikelionienė