Juozas Žilevičius ir jo epocha 

juozasžilevicius

Visą XX a. aprėpianti enciklopedinio pobūdžio knyga skirta lietuvių muzikos istorijai, kuri yra atskleista per mums iki šiol mažai pažįstamo, bet ypač daug nuveikusio muziko Juozo Žilevičiaus (1891-1985) gyvenimą. Žilevičius daugelyje sričių buvo pirmas – pirmasis muzikos profesorius (vardas suteiktas 1919 m. Vitebske, kuomet Lietuvoje dar nebuvo jokios aukštosios muzikos mokyklos), pirmosios lietuviškos simfonijos autorius, pirmojo lietuviško noneto autorius, pirmosios dainų šventės organizatorius (knygos autorė įrodė, kad ne J. Naujalis, bet J. Žilevičius organizavo pirmąją dainų šventę), pirmasis muzikologijos archyvo sudarytojas, pirmasis straipsnių apie lietuvių muziką pasaulio enciklopedijose autorius ir enciklopedinio žinyno „Lietuviai muzikai vakaruose“ sudarytojas.