Juozas Lukša Daumantas ir jo atminimo įamžinimas

juozas-luksa-daumantas-ir-jo-atminimo-iamzinimas

Lietuva įvairiais renginiais ir organizuojamomis priemonėmis mini žymaus partizano Juozo Lukšos-Daumanto 100-ąsias gimimo ir 70-ąsias žūties metines. 2021-uosius Lietuvos Respublikos Seimas paskelbė šio laisvės gynėjo atminimo metais, todėl buvo vykdoma ir tebevykdoma nemažai svarbių iniciatyvų bei veiklų, susijusių su jo atminimo pagerbimu ir įamžinimu.

Leidinio „Juozas Lukša-Daumantas ir jo atminimo įamžinimas“ tikslas – dar kartą pristatyti iškiliąją asmenybę visuomenei ir ypač jaunajai kartai, supažindinti visus besidominčius Juozo Lukšos gyvenimu ir veikla su jo artimiausios aplinkos žmonėmis – šeima, žmona ir kovos draugais, parodyti kaip įvairiu metu išeivijoje ir nepriklausomoje Lietuvoje jis buvo prisimenamas bei pagerbiamas.

Knygos „Juozas Lukša-Daumantas ir jo atminimo įamžinimas“ pradžioje, pagrindinėje jos dalyje, skaitytojams pristatoma Juozo Lukšos-Daumanto biografinė apybraiža su daugiau nei kelis dešimtmečius trukusia jo atminimo įamžinimo veikla išeivijoje ir Lietuvoje. Toliau pateikiami žmonos Nijolės Bražėnaitės ir jos artimųjų bei Juozo Lukšos brolių Jurgio, Antano ir Stasio, taip pat buvusių artimiausių bendražygių Jono Pajaujo-Jonikio, Jurgio Krikščiūno-Rimvydo/Vytauto, Kazimiero Pyplio-Mažyčio/Audronio, Benedikto Trumpio-Ryčio, Julijono Būtėno-Stevės, Klemenso Širvio-Sakalo, Povilo Pečiulaičio-Lakštingalos svarbiausi biografiniai duomenys. Kituose skyriuose publikuojama įvairi papildoma arba labiau praplėsta informacija apie brolius partizanus Lukšas, bendražygius, o taip pat apie jų atminimo įamžinimą Kauno, Prienų ir kituose rajonuose.

Iš atskirų ir skirtingų savo pobūdžiu knygą sudarančių skyrių sudėliotas leidinys gausiai iliustruotas archyvinėmis nuotraukomis ir aprašomus įvykius, vietoves bei žmones užfiksavusiomis jau mūsų gyvenamojo laikotarpio fotografijomis.

Leidinyje „Juozas Lukša-Daumantas ir jo atminimo įamžinimas“ panaudota ir daug pirminių šaltinių, kurių dalis skelbiami pirmą kartą. Tai – Juozo Lukšos gimimo liudijimo nuorašas su užfiksuota kita nei iki šiol įvairiuose oficialiose leidiniuose skelbta jo gimimo data. Skaitytojus sudomins ir Juozo Lukšos bei jo vyresniojo brolio Jurgio išsilavinimo dokumentai: Veiverių mokyklos ir Kauno „Aušros“ berniukų gimnazijos baigimo pažymėjimai ir atestatai, kiti rezistencinio laikotarpio dokumentai (Juozo Lukšos turtinio patvarkymo aktas, šifruočių raktas ir Morzės abėcėlė, prel. Mykolo Krupavičiaus įgaliojimai Jonui Pajaujui, buvusio JAV Kongreso nario Čarlzo Džozefo Kersteno (Charles Joseph Kersten) laiškai bei kiti raštai siekiant nustatyti ir patvirtinti Juozo Lukšos mirties faktą, o taip pat įvairios fotografijos: Juozo Lukšos nuotrauka iš jo brandos atestato, nuotraukos, kurioje Juozas Lukša užfiksuotas su Klemensu Širviu bei Benediktas Trumpys su kitais bendramoksliais jų fizinių ir kitokių užsiėmimų žvalgybos mokykloje metu, iš Antano Lukšos bei Klemenso Širvio lageriuose praleistų metų ir jiems jau grįžus į tėvynę laikotarpių. Daug nuotraukų iš Juozo Lukšos buvimo Vakaruose bei jo draugystės su Nijole Bražėnaite laikotarpio paimta iš jų asmeninių fotografijų albumų, kurie saugojami Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos muziejuje.

Biografinėje Juozo Lukšos žmonos Nijolės Bražėnaitės apybraižoje supažindinama ne tik jos svarbiausiais gyvenimo faktais, bet ir su artimiausiais jos šeimos nariais (motina Konstancija, kuri karo metais gelbėjo žydų vaikus, dvyne seserimi Vida, broliais Mindaugu ir Algimantu, teta dr. Veronika Karveliene ir jos vyru dr. Petru Karveliu bei pusesere Ugne Karvelyte (Karvelis) ir kitais). Trumpai pristatoma ir Nijolės Bražėnaitės šeima bei kiti artimieji po jos antrosios santuokos su Florenzo Paronetto.

Rengiant šią knygą pasinaudota Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos veiklos pavyzdžiais puoselėjant Juozo Lukšos-Daumanto atminimą, todėl joje neatsitiktinai yra nemažai vaizdų iš tokio pobūdžio gimnazijoje vykusių renginių. Leidinyje supažindinama ir su šios gimnazijos muziejuje saugojamais Juozo Lukšos laiškų bei fotografijų originalais, kitais autentiškais dokumentais bei vertingais eksponatais.

Knygoje pristatomi ir visi Daumanto knygos „Partizanai už geležinės uždangos“ leidimai lietuvių ir užsienio kalbomis, taip pat įvairių režisierių sukurti filmai apie Juozą Lukšą, jo šeimą ir bendražygius.

Knyga baigiama 2007 m. Kaune surengtos Juozo Lukšos-Daumanto palaikų paieškos aprašymu bei fotografijomis.