Išdavę Hipokratą : sovietinė psichiatrija kaip ginklas prieš kitaminčius

sdave-hipokrata-sovietine-psichiatrija-kaip-ginklas-pries

Šioje atsiminimų knygoje nušviečiama mažai žinoma sovietinės baudžiamosios „psichiatrijos“ tema. Jaunas mokslininkas Jevgenijus Nikolajevas, keliskart nepanoręs dalyvauti savo instituto partinių aktyvistų organizuojamoje veikloje, užsitraukė didžiulę nemalonę. Atsisakius keisti požiūrį, autoriui skirta psichiatrų „pagalba“.

Ištisą dešimtmetį, nuo 1970 iki 1980 m., kai Nikolajevas išsikovojo teisę emigruoti į Vakarus, jis vėl ir vėl „gydytas“ įvairiose psichiatrijos ligoninėse, kentė patyčias, buvo mušamas, jam leistos fizinę ir psichinę sveikatą griaunančios injekcijos, dalyvavo begaliniuose, iš proto varančiuose pokalbiuose su Hipokrato priesaiką išdavusių gydyklų personalu.

Žlugus SSRS, baudžiamosios psichiatrijos taikymas atgijo Putino valdomoje Rusijoje, todėl ši knyga „Išdavę Hipokratą“ aktuali ir dabar.