Geležinė Stalino pirštinė

Geležinė Stalino pirštinė

Naujasis lietuvių rašytojo Herkaus Kunčiaus romanas „Geležinė Stalino pirštinė“ – tai ne tik įsimintinas pasakojimas apie vieną svarbiausių stalinizmo sistemos inžinierių Nikolajų Ježovą (1895–1940), bet ir žvilgsnis į pačią totalitarizmo prigimtį.

Pagrindinis šio romano veikėjas – Nikolajus Ivanovičius Ježovas. Knygoje pasakoja jo gyvenimo ir veiklos bolševikų partijoje istorija. Šio žmogaus istorija prasidėjo Lietuvoje, o baigėsi Lubiankos kalėjime Maskvoje. Ištikimai Stalino režimui tarnavęs ir diktatoriaus patikėtiniu laikytas Ježovas tokios atomazgos tikrai nesitikėjo. Kas iš tiesų jis buvo – negailestingas budelis ar išlikti besistengiantis žmogus?

Nikolajus Ježovas buvo Sovietų Sąjungos valstybės saugumo generalinio komisaras, NKVD narkomas, tai buvo žmogus, kuris pelnė kruviniausio Stalino budelio pravardę. Ironiško romano puslapiuose atskleidžiama jo tapatybės paieškų ir gyvenimo vingių istorija – nuo vaikystės Veiveriuose, Lietuvoje, iki svarbiausio Stalino represijų vykdytojo. Beveik pusšimtį metų apimanti Ježovo gyvenimo istorija tęsiasi tarp Lietuvos ir Kazachstano, driekiasi nuo bolševikinės Rusijos iki nacistinės Vokietijos, ir baigiasi pačioje režimo širdyje, Maskvos kalėjimo rūsiuose.

Pasakojimas apie Nikolajaus Ježovo gyvenimą – kur kas daugiau, nei sudėtingas vieno žmogaus portretas.

Romanas „Geležinė Stalino pirštinė“ pagrįstas tikrais istoriniais faktais, kuriuos Herkui Kunčiui surinkti padėjo istorikas Alvydas Nikžentaitis, kompozitorius Šarūnas Nakas ir SSRS slaptųjų tarnybų istorijos specialistas Nikita Petrovas. Visi jie rašytojui suteikė unikalių dokumentų bei šaltinių, pasidalino mažiau žinomais faktais apie Nikolajaus Ježovo asmenybę ir veiklą.

Romane tiksliai rekonstruojamas istorinis kontekstas, kuriame veikia pagrindinis herojus. Versdami jo puslapius susipažinsime su proletariato vadų – Lenino, Stalino, Kalinino, Molotovo, Jagodos, Dzeržinskio ir kitų – veikla, nuošalyje neliks ir komunizmo statybose dalyvavę lietuviai – Uborevičius, Putna, Vareikis bei III-iojo Internacionalo veikėjai Aleksa-Angarietis bei Mickevičius-Kapsukas

Lietuvių rašytojas, eseistas Herkus Kunčius laikomas vienu produktyviausių ir skandalingiausių šalies prozininkų. Jam skirti Lietuvos ir Lenkijos valstybiniai apdovanojimai, jis yra Lietuvos rašytojų sąjungos, Kultūros ministerijos ir daugybės kitų literatūrinių premijų laureatas. Herkaus Kunčiaus knygos išverstos į rusų, lenkų, vokiečių, švedų ir kitas kalbas, rašytojas taip pat rašo dramas ir operos libretus.