Galutinis pasiūlymas 

000000000002194526-f-1-0-f-f10f8feb6301c1a6380fbb528fa1fe263ce8d47f_9786090309605

KALAHANAS

Esu Keinų brolis, apie kurį visi šnabždasi už uždarų durų.

Turčių sūnelis. Žlugęs atletas. Visiškas alkoholikas.

Niekas nežino, koks esu iš tikrųjų, tik ji.

Alana Kastilijo, geriausia vaikystės draugė ir vienintelė moteris, kurią kada mylėjau.

Prieš šešerius metus sudaužęs jai širdį, pažadėjau niekada negrįžti į Leik Visteriją.

Laikiausi žodžio iki senelio testamento, kuris viską pakeitė.

Kad gaučiau palikimą, turiu praleisti vasarą šeimos vasarnamyje, prieš jį parduodamas.

Užduotis lyg ir paprasta, bet jau pačią pirmą dieną mano sumanymas nueina velniop.

Paaiškėja, kad Lana ne tik gyvena vasarnamyje, bet ir tvirtina, kad šis priklauso jai. 

ALANA

Įsimylėti Kalahaną Keiną buvo klaida.

Jis pasakė tai prieš šešerius metus, sutrypęs mano širdį ir mūsų draugystę.

Kalui pažadėjus daugiau nebegrįžti, kaip kvailė juo patikėjau.

Tačiau dabar jis vėl pasirodė, ketindamas parduoti senelio vasarnamį.

Kur didžiausia jo sumanymo bėda?

Ant nuosavybės dokumentų yra mano pavardė.