Etnomuzikologija

etnomuzikologija

„Etnomuzikologijos teorijos ir metodologijos darbų rinkinyje pateikiami autoriaus pastangų dešimtmečių tyrinėjimai, apimantys įvairiausius etninės muzikos objektus. Skirtingai nuo kitų tyrinėtojų, Romualdo Apanavičiaus mokslinių tyrinėjimų objektai įvairūs, o įžvalgos įtaigios. Profesoriaus straipsniuose gausu pastebėjimų, lyginimų, išvadų, peržengiančių konstatavimo lygmenį ir pakylėjančių lietuvių etnomuzikologijos mokslinius tyrimus į kitą – tarptautinį kontekstinį – lygį.
„Etnomuzikologija“ – menotyros, kultūrologijos mokslui vertingas leidinys. Pateikti straipsniai atspindi platų autoriaus mokslinių interesų spektrą, konkrečių tyrimo metodų naudojimą ir jų rezultatyvumą, tarpdiscipliniškumo svarbą, siekiant atskleisti esminius etninės muzikos, jos žanrų ar objektų bruožus, tarptautinį kontekstą ir bendrą etnomuzikologijos mokslo raidą.“

Dr. Gvidas Vilys