Ekslibrisai Eugenijai Šimkūnaitei

Ekslibrisai Eugenijai Šimkūnaitei

Lietuvos medicinos biblioteka 2020 metais minėjo 100-ąsias vaistininkės habilituotos gamtos mokslų daktarės Eugenijos Šimkūnaitės gimimo metines. Šia proga biblioteka parengė dr. E. Šimkūnaitei pagerbti ekslibrisų katalogą. Katalogas – „atminimo ženklas, įprasminantis dr. E. Šimkūnaitės veiklas, suburtus žmones, jos sukauptas bei dosniai dalintas žinias.“ Kiekvienas šio katalogo ekslibrisas, tai „vaizdinė ir žodinė nuoroda į įvairias dr. E. Šimkūnaitės savybes, jos gyvenimo įvairiapuses įdomybes“ (Katalogo pratarmė, R. Vaišvilienė, p. 6.).