Civilizacijos istorijos metamorfozės

Civilizacijos istorijos metamorfozės

Leidinys skirtas akademinei bendruomenei, kuri domisi aktualiomis civilizacijos istorijos problemomis, taip pat gali būti konceptualus įvadas visiems, besidomintiems istorijos, civilizacijos teorijos, kultūrologijos, makrosociologijos, politologijos klausimais. Ši knyga yra sumanyta kaip organiška teksto ir vizualinės informacijos jungtis, todėl joje tiek dėmesio skirta kruopščiam dabartinėje medijų civilizacijoje vis didesnę svarbą įgaunančios vaizdinės, iliustracinės medžiagos parinkimui. Didelė dalis pateiktų iliustracijų yra vieno iš autorių per pastarąjį dešimtmetį skirtingose šalyse darytos materialaus kultūrinio paveldo nuotraukos.