Buhalterinė vadybos ir kaštų (menedžmento) apskaita. T. 2

Buhalterine

Antrasis tomas „Išlaidų apskaita ir produktų savikainos kalkuliavimas“ – teisingam įmonės gaminamų produktų savikainos kalkuliavimui bei išlaidų optimizavimui.

Nagrinėjami klausimai:
Normatyvinių produktų savikainos kalkuliavimo metodų taikymas.
Nukrypimų nuo kaštų biudžetų bei normų nustatymas ir apskaita.
Vadybos ir kaštų buhalterinės apskaitos sąskaitų sistemos (integruotos, iš dalies integruotos, autonominės) parengimas.
Užsakyminis produktų savikainos kalkuliavimo metodas ir jo taikymas.
Procesiniai produktų savikainos kalkuliavimo metodai: paprastasis ir fazinis (pusfabrikatinis ir nepusfabrikatinis variantai).
Mišrūs produktų savikainos kalkuliavimo metodai ir jų taikymas.
Gretutinių ir šalutinių produktų savikainos kalkuliavimas.
Neproduktyvių išlaidų (broko, prastovų, atliekų ir kitų) apskaita.
Menedžmento buhalterinės apskaitos organizavimas įmonėje.
Vadybos ir kaštų buhalterinės apskaitos reglamentavimas ir organizavimas įmonėje.
Vadybos ir kaštų buhalterinės apskaitos diegimo įmonėje programos parengimo ir diegimo metu kylančių problemų sprendimas.