Bijotai: istorija, žmonės, darbai

291380730_590259212540849_2952011505262663648_n

Tai knyga apie Bijotų kraštą ir jo žmones. Pirmoje knygos dalyje (1–5 skyriuose) apžvelgiama Bijotų krašto istorija nuo Bijotų vardo atsiradimo iki šių dienų. Skaitytojai joje ras žinių apie šio krašto žmonių gyvenimą po baudžiavos panaikinimo, sužinos, kaip Dionizas Poška iš Mažeikių krašto pateko į Bijotus ir apie jo įkurtą pirmąjį Lietuvoje senienų muziejų Baublyje. Čia skelbiami ir iškilaus bijotiškio mokytojo Antano Savicko prisiminimai apie to krašto žmonių gyvenimą ir švietimą XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje, ir mokytojo Kazimiero Paulausko pasakojimas apie dar cariniais laikais Girdiškėje veikusią dvikomplektę mokyklą ir darbą joje. Pateikiama žinių ir apie Bijotų pradžios mokyklos statybą. Prof. Benediktas Šetkus rašo apie pilaičių, skirtų D. Poškai ir Vytautui Didžiajam, prie Baublių atidarymo šventę, prof. Stasys Skrodenis – apie D. Poškos Baublių kultūrinį ir šviečiamąjį vaidmenį.

 Antroji knygos dalis (6–9 skyriai) skirta Bijotų krašto žmonėms ir jų kūrybinei veiklai. Didžiausias yra 6-asis skyrius. Be gerai žinomo rašytojo, kalbininko, muziejininko Dionizo Poškos, prisimenamos dar 26 įvairių profesijų asmenybės: pedagogai, ūkininkai, tautodailininkai, medikai, valstybės tarnautojai, mokslininkai… Tarp jų yra ir Lietuvos mokslininkų sąjungos bei Rašytojų sąjungos narių, profesorių. Tai KTU profesorius habil. dr. Vytautas Getautis, Lietuvos mokslo tarybos narys, turintis per 40 patentų, liudijančių apie jo atradimus chemijos mokslo srityje; prof. habil. dr. Stasys Skrodenis, folkloristas, kalbininkas, vertėjas, poetas, parašęs, sudaręs, parengęs ir išleidęs per 50 solidžių mokslinių knygų, žinomas teisininkas Albinas Raudonius, dirbęs Žemės ūkio ministerijoje viceministru ir ėjęs kitas atsakingas pareigas.