Bangos, žmonės ir žvaigždės

Vaizdas be pavadinimo

Tai trumpa įdomioji enciklopedija. Jos dešimt skyrių supažindina su mus su supančiu pasauliu: nuo mikropasaulio iki Visatos, nuo gyvosios gamtos iki socialinių reiškinių. Pasakojimas pradedamas nuo negyvosios gamtos, kurios pagrindinius dėsnius aprašo fizika. Kituose skyriuose pereinama vis prie sudėtingesnių cheminių, geologinių, biologinių, visuomeninių reiškinių. O knyga baigiama žiniomis apie Visatą, jos sunkiai įsivaizduojamus mastus ir ypatingos galios procesus. Knygoje derinamas enciklopedijos sistemiškumas ir pažinimo intriga bei įdomybės. Kiekvienas skyrius pradedamas klausimais-mįslėmis, pateikiama daug iliustracijų.