Balninkai

Balninkai_v_m

Balninkai – 39-oji „Lietuvos valsčių“ serijos monografija, skiriama Lietuvos tūkstantmečiui (1009–2009), Lietuvos valstybės – karaliaus Mindaugo karūnavimo 750 metų jubiliejui (1253–2003), Lietuvos atkūrimo šimtmečiui (1918– 2018), Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo trisdešimtmečiui (1990–2020), Balninkų 680 metų sukakčiai (1338–2018).

188-iuose monografijos straipsniuose 72 autoriai – mokslininkai, kraštotyrininkai, kraštiečiai – aprašo Balninkų apylinkių geologiją, kraštovaizdžio formavimąsi, augmeniją, akmens amžiaus įrankius, papuošalus, dvarų, palivarkų ir kaimų istorijas. Išsamiai nagrinėjamas krašto gyventojų neraštingumo likvidavimas, pirmųjų lietuviškų pradinių mokyklų, bibliotekų organizavimas, kunigų bei žymių žmonių likimai, aktyvi Balninkų bendruomenės veikla. Aprašomos vyresniųjų atmintyje dar gyvos sovietinių okupantų represijos, nekaltų gyventojų trėmimai į negyvenamus ir speiguotus Sibiro plotus, tremtinių ir partizanų atsiminimai. Daug dėmesio skiriama tautosakai, etnografijai, kraštotyrai, kultūrai.

Knygos pabaigoje skelbiama išsami „Versmės“ leidyklos rengtų „Lietuvos valsčių“ serijos autorių lokalinių tyrimų ekspedicijų apžvalga, skirta leidyklos ir serijos 25-mečiui nuo leidyklos įkūrimo ir serijos rengimo pradžios 1994-aisiais iki 2019 m. Monografija apima 1336 puslapius ir išleista 300 egzempliorių.