Anapus gėrio ir blogio : ateities filosofijos preliudija

Anapus gėrio ir blogio ateities filosofijos preliudija

Šis kūrinys dramatiškai atmeta tradicines vakarų filosofijoje dominavusias Dievo, gėrio bei blogio sąvokas.

Veikalas padarė milžinišką įtaką dvidešimtojo amžiaus filosofams, psichologams bei rašytojams. Jo idėjomis sekė tokie žymūs žmonės, kaip Thomas Mann, Sigmund Freud, George Bernard Shaw, Jean-Paul Sartre ir kiti.

Friedrich Nietzsche itin aršiai kritikavo krikščionybę. Jis teigė, kad krikščioniškas pasaulis yra paskendęs apgaulingame ir vergiška morale užkrėstame pamaldume. Ši kritika tapo filosofija, kuri kviečia individą nusimesti moralinius pančius, pasitelkti vidinę jėgą ir primesti savo valią pasauliui. Autorius teigė, kad vienas iš svarbiausių dalykų, kuriuos turime padaryti tam, kad išsilaisvintume iš kūno bei proto dominavimo, yra pripažinti, kad „gėris“ ir „blogis“ tėra tik žodžiai. Žodžiai, kuriuos galingieji vartoja pateisindami bet ką, pavyzdžiui savo „teisingus karus“ prieš „blogio priešus“. Tuo tarpu priešai visada skelbia tą pačią istoriją atvirkščiai, tapdami herojais, o tikrovėje abi puses motyvuoja godumas ir valdžios troškimas.

Griežtai kritikuodamas beveik kiekvieną filosofinį pirmtaką, Friedrich Nietzsche knygoje „Anapus gėrio ir blogio: ateities filosofijos preliudija“ paruošė kelią šiuolaikinei filosofinei minčiai.

Galingu ir energingu balsu didysis mąstytojas analizuoja savo kolegų moralinę tuštumą bei kritiško požiūrio trūkumą. Autorius negailestingai kritikuoja mokslą, religiją, politiką. Per beveik tris šimtus aforizmų Friedrich Nietzsche perteikia pasaulėžiūrą, kurioje nei tiesa, nei moralė nėra absoliutūs dalykai, o gėris ir blogis nėra priešybės.

Friedrich Nietzsche knyga parašyta taip, kad sujauktų skaitytoją, sistemingai jį provokuotų, erzintų ir priverstų permąstyti įsitikinimus. „Anapus gėrio ir blogio: ateities filosofijos preliudija” – aktuali ir šių laikų žmogui, kuris jaučia nepasitenkinimą dabartine kultūrine, politine bei religine aplinka. Autorius ragina eiti pirmyn, nepasiduoti ir kritiškai žiūrėti į vyraujančias doktrinas.

Knygą sudaro devyni skyriai, o pabaigoje įtraukta filosofo poezija, kurią vertė Kęstutis Navakas.