Algirdas

Algirdas

Istoriko Algirdo M. Budreckio morfologija „Algirdas. Senovės Lietuvos valstybininkas: jo veikla ir darbai“ pirmą kartą buvo išleista 1981-ais metais, išeivijoje, Jungtinėse Amerikos Valstijose. Knygoje autorius išsamiai nušviečia Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo gyvenimą, darbus bei istorinį kontekstą. Pirmą kartą Lietuvoje leidžiama knyga papildyta viduramžių istoriko paaiškinamuoju straipsniu ir komentarais.

Monografija parašyta straipsniais, sudėtais chronologine tvarka. Visi jie turi ryškia temą ir juos galima skirti į dvi dalis: Lietuvos istorija ir Algirdo istorija. Tekstuose aptariamas Gedimino testamentas, perversmas, kryžiuočių kovos, Algirdo tikėjimas, jo politika religijų klausimais, santykiai su Pskovu, Naugardu, Maskva, imperijos užmojus, kovas su kryžiuočiais.

Didysis kunigaikštis Algirdas buvo svarbi istorinė politinė asmenybė. Autorius valdovo veiklą analizuoja vertindamas laikotarpį, kuriame jis gyveno ir aplinkybes, kurios galėjo lemti jo veiksmus ir sprendimus. Istoriografijos skaitytojai gauna progą sužinoti, kokiame istoriniame fone gyveno Algirdas, su kokiomis problemomis jam teko kovoti, kokio stiprumo buvo jo pagrindiniai priešininkai ir kuo baigdavosi jų susidūrimai.

Istorikas Algirdas M. Budreckis analizuoja Algirdo politinės ir karinės veiklos pasekmes Lietuvai. Prieš tapdamas Lietuvos didžiuoju kunigaikščiu Algirdas buvo Vitebsko kunigaikštystės valdovas. 1345-tais metais kartu su broliu Kęstučiu perėmė valdžią iš trečio savo brolio Jaunučio ir abu kartu valdė šalį daugybę metų. Kęstutis rūpinosi santykiais su kaimynais ir kryžiuočiais, o Algirdas veikė rytuose, kur plėtė Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės įtaką gudų ir ukrainiečių valdose.

Broliai Algirdas ir Kęstutis dažnai turėjo užimti gynybinę poziciją prieš didžiuosius priešininkus. Algirdas dažniausiai gynybą organizuodavo apdairiai, atsargiai ir sugebėdavo pakreipti įvykius teigiama šaliai linkme. Daug istorikų pripažįsta, kad Algirdas buvo vienas gabiausių Lietuvos valdovų, tęsęs Gedimino politiką ir stiprinęs bei išplėtęs LDK.

Tai, ką pradėjo Algirdas vėliau padėjo Vytautui pasiekti Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės aukštumų. Algirdas sugebėjo slaviškuose kraštuose rasti sąjungininkų, kurie padėjo kovose su Kryžiuočių ordinu. Gausūs kovų aprašymai svarbūs prie jų pateiktais šaltiniais ir komentarais.

Kunigaikštis stiprino prekybinius ryšius, plėtojo kultūrą, telkė lietuvių ir slavų jėgas. Galima teigti, kad pagrindinis knygos veikėjas yra valstybingumo, gerovės ir plėtros simbolis, gebėjęs suderinti kaimynų interesus savo šalies naudai.

Knygų apie kitus didžiuosius kunigaikščius daug, tačiau Algirdo asmenybė ir darbai kiek mažiau nagrinėti. „Algirdas. Senovės Lietuvos valstybininkas: jo veikla ir darbai“ – išsami morfologija, kuri sudomins tiek profesionalius istorikus, tiek mėgėjus, besidominčius politika bei žymiausių Lietuvos lyderių gyvenimu ir veikla. Knyga iliustruota įvairiais piešiniais, nuotraukomis, dokumentais bei kita archyvine medžiaga.

Algirdas M. Budreckis (g. 1937 m) – JAV lietuvių istorikas, visuomenės veikėjas, filosofijos daktaras. Istorikas dirbo lietuvių politikos ir kultūros žurnalo „Naujoji viltis“ vyriausiuoju redaktoriumi, Laisvosios Europos radijuje, Amerikos lietuvių taryboje, taip pat buvo JAV lietuvių bendruomenės tarybos nariu. Iš viso parašė septynias knygas.