XI konferencija, skirta Baltijos keliui ir Juodojo kaspino dienai atminti, arba dvi datos, lėmusios istoriją

Projekto trukmė: 2018 03 31–2018 12 30

Projekto pristatymas
Projektas yra svarbus, jo veiklos daro teigiamą poveikį ir teikia naudą visuomenei. Tai įrodo jo ilgalaikiškumas. Tikslinės grupės – jaunimas ir vyresnioji naujausiąja Lietuvos istorija besidominti visuomenės dalis ne tik iš Panevėžio regiono, bet ir iš tolimiausių Lietuvos vietų. Mažinant kultūrinę, socialinę atskirtį tarp regiono centro ir periferijos, yra užsimezgęs glaudus ryšys su krašto bendruomenių (Krekenavos, Naujamiesčio, Upytės ir kt. seniūnijų) gyventojais, kurie per laiką tapo nuolatiniais renginių J. Urbšio tėviškėje lankytojais. Gausinant projekto prasmes, pasirinkta inovatyvi konferencijos struktūra: I dalis vyksta ne tradicinėje konferencijų salėje, o paskutiniojo tarpukario Lietuvos užsienio reikalų ministro Juozo Urbšio, kuris baigė Juozo Balčikonio gimnaziją (tuomet Vyrų realinę), tėviškės sodyboje, Čiūrų k., kur atvykusieji į konferenciją turi galimybę susipažinti su nuolatine ekspozicija Lietuvos diplomato, vertėjo gyvenimu ir veikla. Konferencijos dieną norintiems dalyvauti sudaroma galimybė atvykti į J. Urbšio tėviškę.
Pagrindinė konferencijos temų parinkimo ir pateikimo nuostata – „ne tiems, kurie jau ŽINO, o tie, kurie NORI žinoti“. Taip praplečiamas turinio adresatų ratas, projektu sukuriamos prielaidos savišvietai, asmeniniam tobulėjimui.

Projekto metu planuojamos veiklos
Konferencija prasidės profesionalios muzikos teminiu koncertu. Atlikėjas parenkamas ne atsitiktinai. Buvusiąsias konferencijas buvo pradėję autorinėmis programomis V. V. Landsbergis, Deivydas Norvilas, Sąjūdžio dainius Vytautas (Simas) Babravičius. 2018 m. konferenciją pradės dainų autorė ir atlikėja Rugiaveidė. Programoje – patriotiškumo, pilietiškumo motyvas, akcentuojant, jog menas, kultūra yra neatsiejami nuo tautos minties brendimo, savimonės ir istorinės atminties.
Kviestieji atlikėjai tradiciškai pradeda konferencijos akademinę dalį, sugiedodami Lietuvos himną.
Renginį ves profesionalus aktorius, Scenos Kryžiaus kavalierius Albinas Kėleris. Jis sujungs konferencijos dalis, skaitydamas Baltijos kelio ir Juodojo kaspino dienai paminėti atrinktus tekstus.
Pranešimus skaitys istorikai, Nepriklausomybės Atkūrimo akto signatarai, žinomi Lietuvoje valstybininkai, visuomenininkai, sovietmečio disidentas. Jei pavyks, dalyvaus svečias iš Estijos liaudies fronto organizatorių arba Lenkijos judėjimo  „Solidarnošč“.
Dalyvaujantiems renginyje bus sudaromos galimybės pabendrauti, padiskutuoti su lektoriais – I dalyje tradicinės „Gilių kavos pertraukėlės“ metu po Urbšio ąžuolu ir II dalyje – Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje.

Projekto rezultatas
Deramai paminėtos dvi reikšmingas atkurtosios Lietuvos valstybės šimtmečio datas, suburiant kuo daugiau bendruomenių, net geografiškai nutolusių nuo centrų, narių;
Nestandartiškai pažymint minėtinas šalies istorijos datas ugdomas visuomenės raštingumas, pagarba savo šalies praeičiai;
Fiksuoti konferencijai parengti pranešimai, planuojant išleisti juos leidiniu, skirtu moksleivijai, jaunimui ir vyresniajai Lietuvos naująja istorija besidominčiai visuomenės daliai;
Puoselėjamas diplomatinės tarnybos palikimas ir atmintis apie totalitarizmo ir okupacijų režimus.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje
Arnoldas Simėnas, Kultūrinių renginių ir leidybos skyriaus renginių organizatorius,
el.p. arnoldas.simenas@pavb.lt, tel. (8 45) 46 55 65

Projektą finansuoja
Panevėžio miesto savivaldybė