Pasakojimo meno ir metodo modelio sukūrimas Lietuvos bibliotekoms

Projekto trukmė: 2020 09 19–2022 06 30

Projekto pristatymas
Projektas skirtas plėtoti šiuolaikinį pasakojimo meną Lietuvoje ir partnerių iš Švedijos bei Norvegijos pagalba sukurti pasakojimo meno ir metodo taikymo modelį Lietuvos bibliotekoms, išbandyti ir įveiklinti jį kaip naują edukacinę paslaugą įvairaus amžiaus ir socialinių grupių vartotojams.

Projekto metu planuojamos veiklos
Inovatyvaus metodo patirties perėmimas bus vykdomas Šiaurės rytų Lietuvos regiono bibliotekininkams organizuojant pasakojimo meno ir metodo mokymų sesijas, lydimas išbandymų fokus grupėse, refleksijos renginių bei parengiant projektą pristatančią parodą atstovavimui Lietuvoje ir Šiaurės šalyse.

Projekto rezultatas

– 2020 m. suorganizuota 6 val. trukmės įvadinė pasakojimo metodų mokymų sesija „Žodinis pasakojimas. Istorija, pasakotojas ir klausytojas“ viešųjų bibliotekų specialistams. Lektorė – edukatorė, projektų vadovė Rose Marie Lindfors iš Šiaurės pasakojimo meno centro (Nordic Storytelling Centre, Švedija). Dviejų dienų mokymuose dalyvavo 215 dalyvių. Lektorė supažindino mokymų dalyvius su žodinio pasakojimo metodais, dalinosi savo sėkmingiausiais pasakojimo taikymo metodais bibliotekose. Mokymų dalyviai praktiškai mokėsi taikyti pasakojimo metodus nesinaudojant knygomis, pasitelkiant tik vaizduotę, mokėsi pristatyti begarses knygas ir kt.

– 2021 m. suorganizuoti 5 dienų trukmės (40 val.) edukacinių pasakojimo programų kūrimo mokymai Panevėžio regiono bibliotekų specialistams. Lektorės Rose Marie Lindfors iš Šiaurės pasakojimo meno centro (Nordic Storytelling Centre, Švedija) ir profesionali pasakotoja, menininkė Tiril Bryn (Norvegija). Mokymų programa paremta Europos pasakojimo federacijos (FEST) sukurtu pasakotojo kompetencijų ugdymo modeliu. Mokymų metu 40-čiai Panevėžio ir Utenos apskričių bibliotekų specialistų ugdytos 8 pasakotojo kompetencijos. Panevėžio ir Utenos apskričių bibliotekų specialistai, padedami profesionalių pasakotojų, sukūrė 5-ias unikalias edukacines programas, skirtas skirtingoms bibliotekų auditorijoms. Pasakojimo programoms edukacinių priemonių rinkinius parengė menininkė Neringa Minkevičienė. Mokymų metu bibliotekininkų sukurtas edukacijos metodiškai aprašytos Edutekoje.

– 2022 m. vasario mėn. 24–27 d. jungtinis Panevėžio regiono bibliotekininkų sukurtų edukacinių programų pristatymas Vilniaus knygų mugėje. Molėtų VB, Panevėžio Elenos Mezginaitės VB, Anykščių VB, Anykščių VB filialo Istorijų dvarelis, Pasvalio VB, Biržų VB ir Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos edukatorės mugės lankytojams iš viso pravedė 41 edukaciją, dalyvavo 441 dalyvis.

– 2022 m. iki birželio mėn. 30 d. bibliotekų specialistai panaudodami edukacinių priemonių rinkinius Panevėžio ir Utenos apskričių bibliotekose iš viso pravedė per 200 pasakojimo edukacinių užsiėmimų vaikų, jaunimo, suaugusiųjų auditorijoms.

– 2022 m. gegužės mėn. 16–18 d. projekto metu sukauptos patirties pristatymas Šiaurės pasakojimo meno centre (Nordic Storytelling Centre, Skellefteå miestas, Švedija). Dalyvavo 9-ios pasakojimo edukacijų vedėjos iš Panevėžio miesto ir rajono, Biržų, Kupiškio, Molėtų, Utenos, Rokiškio ir Zarasų bibliotekų.

– 2022 m. gegužės 31 d. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje surengta projekto baigiamoji konferencija, skirta dalintis patirtimi su šalies bibliotekininkais. Dalyvavo projekto partnerės Rose Marie Lindfors ir Tiril Bryn bei Lietuvos bibliotekų bendruomenė. Iš viso 71 dalyvis. Konferencijos programa

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje
Laima Butkūnienė, Regiono bibliotekų strateginės plėtros skyrius, projektų koordinatorė, el. p. laima.butkuniene@pavb.lt, tel. (8 45) 50 20 38

Projektą finansuoja

Nordic culture point logotipas