Panevėžio viešųjų bibliotekų bendradarbiavimo su verslu galimybių tyrimas

Projekto trukmė 2020 05 04–2020 12 10

Projekto pristatymas
Šiuo projektu Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka inicijuoja mokslo tyrimą, skirtą išanalizuoti Panevėžyje veikiančio verslo sektoriaus informacinių ir infrastruktūrinių paslaugų poreikį miesto viešosiose bibliotekose  bei nustatyti Panevėžio miesto viešųjų bibliotekų bendradarbiavimo galimybes su Panevėžio miesto verslo sektoriumi.

Projekto metu planuojamos veiklos
Siekiant išanalizuoti visų Panevėžyje veikiančių viešųjų bibliotekų potencialą teikti paslaugas verslo sektoriui, projekto metu bus sukurta kokybinio tyrimo metodika, vadovaujantis sukurta metodika bus atliekamas kokybinis tyrimas, parengta kokybinio tyrimo ataskaita ir išvados apie Panevėžio miesto viešųjų bibliotekų ir  verslo sektoriaus sąveikas, ateities modelius bei bibliotekų paslaugų plėtros galimybes.

Projekto rezultatas
Atliktas kokybinis tyrimas pasitarnaus kryptingam Panevėžio miesto viešųjų bibliotekų bendradarbiavimui su vietos verslo įmonėmis bei asmenimis ir suteiks galimybę Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešajai bibliotekai vykdyti naują, mokslu pagrįstą bibliotekos veiklos kryptį.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje
Ramunė Greiciūnienė, Regiono bibliotekų strateginės plėtros skyriaus vedėja
el. p. ramune.greiciuniene@pavb.lt, tel. (8 45) 50 16 49

Projektą finansuoja

Panevezio-miesto-savivaldybe