Momentai ir monumentai: senųjų spaudinių lobyno ir rašytojos Gabrielės Petkevičaitės-Bitės memorialinės aplinkos atradimo scenarijai naujoje bibliotekos ekspozicijoje

Projekto trukmė: 2019 12 20–2020 06 01
II etapas

Projekto pristatymas
Projekto tikslas – atverti visuomenei Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės-Bitės bibliotekos senųjų spaudinių lobyną ir įprasminti rašytojos, visuomenės veikėjos, pirmosios Steigiamojo Seimo pirmininkės Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimą inovatyvioje ekspozicijoje, sukuriant patrauklų interaktyvų edukacinį turinį naujoms lankytojų grupėms pritraukti.

Projekto metu planuojamos veiklos
Numatoma įrengti inovatyvią ekspoziciją, atspindinčią dvi temas: bibliotekoje saugomų senųjų spaudinių lobyną ir rašytojos Gabrielės Petkevičaitės-Bitės memorialinę aplinką. Ekspozicijoje bus integruotas skaitmeninis, susietas su e-paveldu kultūros paveldo turinys, kuris bus naudojamas įgyvendinant  edukacines veiklas ir integruotas pamokas bibliotekoje. Ekspozicijos išpildymas bus paremtas vizualiais, potyriminiais, žaidybiniais sprendimais, šviesos, vaizdo, garso instaliacijomis. Ekspozicija bus prieinama lietuvių ir anglų kalbomis, pritaikyta regos negalią turintiems asmenims.

Numatomas projekto rezultatas
Įrengta originali, estetiška, inovatyviomis technologijomis ir meniniais sprendimais grįsta ekspozicija, kurianti ilgalaikį poveikį visuomenei. Planuojamos ekskursijos, edukacijos, integruotos pamokos įvairiomis temomis: knygnešiai, spaudos draudimas, knygos ženklai, spausdinimo, iliustravimo ir knygrišybos menas, rašytojos G. Petkevičaitės-Bitės veikla, kūryba, lietuvių kalba, tautiškumo ženklai ir kt.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje
Audronė Palionienė, direktorės pavaduotoja kultūrinei veiklai, el. p., audrone.palioniene@pavb.lt, tel. (8 45) 58 25 40

Projektą finansuoja

LKT_Logotipas