Maža žemėlapyje, didi pasaulyje

Projekto trukmė: 2019 01 03–2019 12 29

Projekto pristatymas
Per beveik jau šimtmetį trunkantį savo veiklos periodą Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka užsitarnavo regiono gyventojų pasitikėjimą kaip kultūrines žmogaus kompetencijas ir kūrybingumą visą gyvenimą ugdanti institucija.
Biblioteka ketina organizuoti renginių ciklą Pasaulio lietuvių metams paminėti, kartu sudarydama galimybę susipažinti su žymiausiomis Lietuvos, Panevėžio krašto diasporos asmenybėmis ir jų kultūriniu palikimu, kurti ryšius su išvykusiais ir dabar aktyviai įvairiose gyvenimo srityse besidarbuojančiais kraštiečiais.

Projekto metu planuojamos veiklos
Projekto renginių ciklą pradės dešimtoji išeivijos rašytojo Kazimiero Barėno literatūrinės premijos jaunajam (iki 35 metų) Lietuvos rašytojui teikimo šventė;
Bibliotekos kraštotyros specialistai parengs dokumentų parodas;
Bus pristatytos 5 solidžios profesionaliojo meno parodos;
Organizuojami 5 literatūros ir knygų pristatymai;
Susitikimai su išeivijos visuomenės veikėjais.

Numatomas projekto rezultatas
Visuomenės dėmesio atkreipimas į lietuvių sukurtą intelektualinį turtą visame pasaulyje;
Tautinės tapatybės ir tautinio identiteto akcentavimas;
Lietuvoje ir užsienyje gyvenančių lietuvių vienybės jausmo stiprinimas.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje
Skirmantė Karpavičienė,
Kultūrinių renginių ir leidybos skyriaus vedėja,
el. p. skirmante.karpaviciene@pavb.lt, tel. (8 45) 50 16 48

Projektą finansuoja
Panevezio-miesto-savivaldybe logoLTK_Logotipas1