LR KM priemonės „Aprūpinti bibliotekas socialinės ir informacinės atskirties grupėms skirta įranga bei priemonėmis“ įgyvendinimas

Programos trukmė – iki 2020 gruodžio 31 d.

Programos pristatymas
Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka įgyvendina Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2018–2020 m. strateginio plano priemonę „Aprūpinti bibliotekas socialinės ir informacinės atskirties gyventojų grupėms skirta įranga bei priemonėmis“, kuria siekiama didinti kultūros paslaugų prieinamumą ir gerinti jų kokybę socialinės bei informacinės atskirties gyventojų grupėms.

Programos metu planuojamos veiklos
Teoriniai ir praktiniai mokymai Panevėžio regiono bibliotekų specialistams, aptarnaujantiems asmenis su negalia. Kūrimas naujų paslaugų, skirtų autizmo spektro, bendravimo sutrikimų ir įvairias negalias turintiems asmenims Panevėžio regiono viešosiose bibliotekose. Nacionalinės skaitymo skatinimo akcijos „Vasara su knyga“ interneto svetainės atnaujinimas, siekiant sudaryti lygias galimybes negalią turintiems asmenims savarankiškai įsitraukti ir dalyvauti akcijoje.

Programos rezultatas
Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės ir Utenos A. ir M. Miškinių viešosiose bibliotekose organizuojami mokymai bibliotekų specialistams: nuotoliniai mokymai „Bendravimo etiketas su žmonėmis, turinčiais negalią“, seminarai „Bibliotekoje – asmuo, turintis autizmo spektro sutrikimų“ ir „Kaip padėti sau ir kitam“, praktiniai mokymai „ASS ir edukacija bibliotekoje: sensoriniai skaitymai“.

Įgyvendinamas projektas „Biblioteka visiems“ kartu su Panevėžio regiono viešosiomis bibliotekomis. Bus parengtos naujos priemonės, didinančios viešųjų bibliotekų paslaugų prieinamumą autizmo spektro sutrikimą ir kitų raidos sutrikimų turintiems asmenims. Bus sukurtas kvalifikacinis vaizdo filmas bibliotekų specialistams. Įgyta grafinė teksto interpretavimo įranga, skirta pagaminti bendravimo priemones asmenims, turintiems komunikacijos sutrikimų.

Kuriama nauja paslauga – kilnojamoji šviesų edukacija, skirta bibliotekų specialistų darbui su žmonėmis, turinčiais įvairių negalių (autizmo spektro, klausos, regos, psichikos ir kt.). Šviesų edukacijos rinkinys ir metodinės priemonės pagal panaudos grafiką bus perduotas Panevėžio regiono bibliotekoms.

Bus vykdoma 2019 metais suformuotos kilnojamos sensorinės įrangos rinkinio „Pojūčių erdvė“ paslauga Panevėžio regiono viešosiose bibliotekose. Sudarytas kilnojamo rinkinio „Pojūčių erdvė“ panaudos grafikas regiono bibliotekoms. Numatyti 8 Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos specialistų vizitai į Panevėžio regiono bibliotekas.

Nacionalinės skaitymo skatinimo akcijos „Vasara su knyga“ interneto svetainės atnaujinimas ir pritaikymas asmenims su negalia, sudarant lygias galimybes savarankiškai įsitraukti ir dalyvauti akcijoje.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje
Audronė Palionienė, direktorės pavaduotoja kultūrinei veiklai el. p. audrone.palioniene@pavb.lt, tel. (8 45) 46 68 61          

Projektą finansuoja  
Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija