Jaunųjų kūrėjų galimybių tribūna NEVĖŽIS

Projekto trukmė: 2018 01 02–2018 12 30

Projekto pristatymas
Jaunųjų literatūros kūrėjų tribūna ,,Nevėžis“ – tai bendras Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Juozo Urbšio visuomeninės minties ir kultūros centro, partnerių – dienraščio „Panevėžio balsas“, regiono radijo stoties „Pulsas“, Panevėžio dailės mokyklos – tęstinis projektas. Kartą per mėnesį tradiciniame Panevėžio dienraštyje „Panevėžio balsas“ skiriamas puslapis „Nevėžis“ jaunųjų literatų kūrybai. Po jo pasirodymo autoriai dalyvauja regiono radijo stoties „Pulsas“ akademinės valandos trukmės pokalbių laidose. Gale metų iš pretendentų atrinktam nominantui  įteikiamas metų apdovanojimas – statulėlė „Sidabrinis Nevėžis“ (autorius – skulptorius Vytautas Tallat-Kelpša). Kasmet  parengiamas ir išleidžiamas regiono jaunųjų literatų metų kūrybos almanachas.

Projekto metu planuojamos veiklos
Įtraukti įvairaus profilio mokyklų pedagogus į misijos „pastebėk kuriantį“ vykdymą; sudaryti sąlygas turintiems polinkį kūrybai mokiniams saviraiškai, kuriant išliekamąją  edukacinę vertę turintį produktą – metų almanachą; įtraukti į kūrybinę veiklą ne tik dėl socialinės atskirties, negalios, geografinio nutolimo ar pan. nedalyvaujančius joje, bet ir dėl psichologinių savybių užsisklendusius mokinius, „vienišius“ kūrėjus; mokyti jaunuosius kūrėjus rasti tinkamiausius žodžius minčiai išreikšti, branginti rašomą žodį, be įkyrios didaktikos, naudojant jų kūrybą ir profesionaliosios kūrybos pavyzdžius, suvokti meną, skatinti skaityti didžiąją literatūrą.

Projekto rezultatas
Sutelkti Panevėžio regiono įvairių meno sričių moksleiviją į bendruomenę, kurios veiklos bendras vardiklis būtų menas ir kultūra, motyvuotas požiūris į dvasinį tobulėjimą, asmenybės kūrybiškumą, pagarbą autoriniam darbui.

Atsakingas asmuo Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje
Arnoldas Simėnas, kultūrinių renginių organizatorius,
el.p. arnoldas.simenas@pavb.lt, tel. (8 45) 46 55 65

Projektą finansuoja
Panevėžio miesto savivaldybė