Bibliotekos veikla Lietuvai atkūrus nepriklausomybę (nuo 1990 m. iki šių dienų)

2021 metai

Monsinjoro Juozapo Antanavičiaus „Senojo kunigo pasakojimai“

2021 metai

Sausio mėnesį gauta knygos „Senojo kunigo pasakojimai“ autoriaus, monsinjoro Juozapo Antanavičiaus padėka: „Iš visos širdies dėkoju Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Krašto kultūros paveldo sklaidos skyriaus vyr. bibliotekininkei Loretai Dundulienei už šiai knygai labai kruopščiai parengtą leidinių ir straipsnių bibliografiją, lygiai taip pat dėkoju Vaikų literatūros skyriaus vedėjai Gretai Kėvelaitienei, daug valandų skyrusiai nuotraukų atrankai tekstams iliustruoti, prisidėjusiai prie knygos ruošimo spaudai. Dėkingas bibliotekos direktorei Jurgitai Bugailiškienei.“


Juozo Miltinio palikimo studijų centro darbuotoja Angelė Mikelinskaitė
Juozo Miltinio palikimo studijų centro darbuotoja Angelė Mikelinskaitė

2021 m. sausio 27 d.

Biblioteka organizavo tarptautinę nuotolinę konferenciją „Draudimas gyventi. Dabarties ir praeities sąveika“, skirtą Tarptautinei Holokausto aukų atminimo dienai. Tarptautinėje konferencijoje Juozo Miltinio palikimo studijų centro darbuotoja Angelė Mikelinskaitė perskaitė pranešimą „Žydų autorių kūrinių pristatymai Panevėžio dramos teatro scenoje“.

V. Žigo paminklas „Geto vartai“, skirtas įamžinti buvusį žydų getą, pastatytas 1993 09 23 prie Klaipėdos ir Krekenavos gatvių sankirtos (P. Židonio nuotrauka)

2021 m. vasario mėn.

Panevėžio regiono bibliotekų specialistams pristatytos dvi naujos nuotolinių mokymų programos: „Profesinės kvalifikacijos kėlimo galimybės pasinaudojant įvairių fondų dotacijomis“, lektorė Virginija Švedienė ir „Skaitymo skatinimas integruojant pasakojimo ir biblioterapijos metodus“, lektorė Šarūnė Leikienė.


2021 m.

Vasario 2 d. Biblioteka ir Panevėžio miesto dailės galerija pratęsė susitarimą dėl meninės fotografijos rinkinio kūrinių eksponavimo bibliotekoje.


Vaizdas be pavadinimo

2021 m. nuo Vasario 16-osios iki Kovo 11-osios

Nuo Vasario 16-osios iki Kovo 11-osios biblioteka dalyvavo akcijoje „Iš širdies į praeitį“, kvietusioje moksleivius bei visus žmones rašyti asmeniškus laiškus Lietuvą kūrusiems herojams. Šia proga buvo sudarytas 50 garsių Lietuvos istorinių asmenybių paminklų žemėlapis, o prie kiekvieno iš paminklų stovėjo akcijos dėžė žmonių rašytiems laiškams. Viena iš akcijos dėžių stovėjo prie mūsų bibliotekos ir kvietė parašyti laišką Gabrielei Petkevičaitei-Bitei.


2021 m. vasario 25 d.

Biblioteka ir Lietuvos moksleivių sąjunga pasirašė bendradarbiavimo sutartį, kuria numatoma bendradarbiauti rengiant ir įgyvendinant kultūrinio laisvalaikio, informacinius, įvairias kompetencijas ugdančius projektus ir veiklas jaunimui.


Vaizdas be pavadinimo

2021 m. vasario 28 d.

Biblioteka pradėjo rengti virtualių literatūrinių pokalbių ciklą „Literatūrinis žadintuvas“, skatinantį skaitytojus atsigręžti, prisiminti ar iš naujo atrasti autorius, be kurių neįsivaizduojamas lietuvių literatūros pasaulis. Literatūrinius pokalbius moderavo Albina Saladūnaitė, Ona Peseckaitė, Audronė Lapkutė ir Žilvinas Kropas.


Vaizdas be pavadinimo

2021 m. kovo 9 d.

Pristatytas portalas eduteka.lt skaitmeninė erdvė bibliotekininkams skirta dalintis sukaupta patirtimi ir informacija apie edukacines veiklas, kvalifikacijos tobulinimą ir kitas aktualijas. Svetainės autoriai: programuotojas – Aivaras Neimontas, dizainerė – Toma Apynytė-Kirslienė, turinio autorė – Šarūnė Leikienė, administratorė – Rasa Railaitė.


Vaizdas be pavadinimo

2021 m.

Kovo 29 d. – balandžio 1 d. bibliotekoje vyko Kroatijos Rijekos miesto bibliotekos virtualus stebėjimo vizitas pagal Erasmus+ programą.


Vaizdas be pavadinimo

2021 m. balandžio 14 d.

Pirmą kartą vyko virtualus „Jaunųjų kūrėjų almanacho 2020“ sutiktuvių ir skulptūrėlių „Sidabrinis Nevėžis“ teikimo Metų literatui ir Metų iliustruotojui renginys. Balandžio mėn. Biblioteka išleido moksleivių kūrybos leidinį „Nevėžis, 2020 : jaunųjų kūrėjų almanachas“. Panevėžys, 2021. 161 p.


Vaizdas be pavadinimo

2021 m. balandžio 22–23 d.

Nuotoliniame „V Tarptautiniame jaunųjų bibliotekininkų forume“, kurį organizavo „Ukrainos bibliotekų asociacijos jaunųjų specialistų sekcija“ Krašto kultūros paveldo sklaidos skyriaus vedėja Greta Kėvelaitienė perskaitė pranešimą „Sėkmės istorijos Lietuvos bibliotekų bendradarbiavime su viešosiomis įstaigomis“.


Vaizdas be pavadinimo

2021 m. balandžio 23–29 d.

Bibliotekoje vyko virtualūs Nacionalinės bibliotekų savaitės „Nauja realybė – naujos formos“ renginiai. Nacionalinės Lietuvos bibliotekų savaitės uždarymo proga šios profesijos atstovai nusprendė pradžiuginti skaitytojus vilties ir šviesos kupinu „Jerusalema“ šokiu.


Vaizdas be pavadinimo

2021 m. balandžio 26 d.

Pristatyta nauja išmanioji programėlė „Biblioteka arčiau tavęs“, kurioje reprezentuojamos Panevėžio regiono viešųjų bibliotekų vykdomos edukacijos, sukurtos virtualios parodos, ekspozicijos ir turai, žaidimai, naudojamos duomenų bazės. Programėlės dizaineris – Giedrius Zaura, turinio autorė – Toma Apynytė-Kirslienė.


Vaizdas be pavadinimo

2021 m. balandžio 27 d.

Biblioteka kartu su Komunikacijos centru „Kalba. Knyga. Kūryba“ organizavo nuotolinę tarptautinę mokslinę konferenciją „(Ne)atrasti Panevėžio regiono kalbos turtai: Petrui Būtėnui – 125-eri“. Konferencijoje pranešimą „Petras Būtėnas Panevėžio apskrities Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos ikonografijoje“ perskaitė Krašto kultūros paveldo sklaidos skyriaus vedėja Greta Kėvelaitienė.


Vaizdas be pavadinimo

2021 m. balandžio 28 d.

Nacionalinės Lietuvos Bibliotekų savaitės proga Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos direktorei Jurgitai Bugailiškienei įteikta Panevėžio miesto mero Ryčio Račkausko padėka: „Už gebėjimą naujos realybės sąlygomis išmintingai prisitaikyti prie gyventojų poreikių, lūkesčių, kūrybiškumą randant naujų darbo formų, panevėžiečiams dovanojamą skaitymo džiaugsmą. Tegul Jūsų puikius sumanymus ir nuoširdžius darbus lydi sėkmė ir sveikata“.


Vaizdas be pavadinimo

2021 m. gegužės 15 d.

Įvairiose bibliotekos erdvėse, po metų pertraukos, vyko „Muziejų nakties bibliotekoje“ renginiai. Surengtos 28 ekskursijos, kuriose apsilankė 82 lankytojai.


Vaizdas be pavadinimo

2021 m. gegužės 20 d.

Virginija Švedienė dalyvavo virtualiame NAPLE forumo (tarptautinės nevyriausybinės organizacijos, vienijančios joje dalyvaujančių Europos šalių nacionalinių valdžios institucijų interesus ir strategijas dėl viešųjų bibliotekų) metiniame susitikime.


Vaizdas be pavadinimo

2021 m. gegužės 25–26 d.

Virginija Švedienė dalyvavo IFLA Didžiųjų miestų bibliotekų (Metropolitan Libraries) sekcijos metinėje virtualioje konferencijoje, kurią surengė Kanados Redžaina miesto biblioteka.


2021 m. gegužės 27 d.

Virginija Švedienė dalyvavo virtualioje nacionalinėje tvarumo konferencijoje „Žalesnio „Erasmus+“ link: kodėl ir kaip?“.


Vaizdas be pavadinimo

2021 m. birželio mėn.

Zita Šliogerienė bibliotekai dovanojo virš 600 knygų iš asmeninės filosofo Arvydo Šliogerio bibliotekos, iš jų bus formuojama filosofo, kraštiečio Arvydo Šliogerio kolekcija. Su knygomis atvyko ir rankraščių fondo papildymas. Šios didžios asmenybės rankraščiai, knygos, originalūs dokumentai padovanoti tik mūsų bibliotekai, neišskaidant filosofo unikalaus dokumentinio paveldo.


Vaizdas be pavadinimo

2021 m. birželio 1 d.

Bibliotekoje vyko iškilmingas, nuotolinis, pirmą kartą Lietuvoje rengiamos interaktyvios parodos „Šiaurės šalių vaikų knygų potvynis“ atidarymo renginys. Visą vasarą mažieji galėjo lankytis žinomos islandų rašytojos ir iliustratorės Kristín Ragna Gunnarsdóttir sukurtoje parodoje ir pasinerti į siūlomus nuotykius, susipažinti su Šiaurės ir Baltijos šalių šiuolaikine ir klasikine literatūra. Organizatoriai: Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka ir Šiaurės ministrų tarybos biuras Lietuvoje.


Vaizdas be pavadinimo

2021 m. birželio 7 d.

Vilniaus r. Valčiūnų gimnazijos direktoriaus Igorio Voiniušo pasirašyti Padėkos raštai kolegėms Onai Peseckaitei ir Jolantai Sriubienei už nuotolinio edukacinio susitikimo „Knygnešio kelias“ parengimą ir pristatymą, už lietuviško žodžio puoselėjimą, Lietuvos paveldo saugojimą ir skleidimą.


2021 m. liepos 12 d.

Biblioteka ir istorikas Juozas Brazauskas pasirašė bendradarbiavimo sutartį, kuria susitarė bendradarbiauti organizuojant istorinės apybraižos „Šveicarų ir lietuvių pėdsakais“ pristatymo renginį.


2021 m. liepos 12 d.

Biblioteka, Kauno apskrities viešoji biblioteka ir Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešoji biblioteka pasirašė partnerystės trišalę sutartį dėl projekto „Inovatyvūs Lietuvos bibliotekų skaitymo skatinimo sprendimai vaikų ir jaunimo socialinių santykių kūrimui su aplinka“ įgyvendinimo.


Antano Stanevičiaus nuotrauka, Ritos Raziūnaitės dizainas
Antano Stanevičiaus nuotrauka, Ritos Raziūnaitės dizainas

2021 m. rugpjūčio 23 d.

Biblioteka kartu su Kraštotyros muziejumi organizavo XIV naujosios istorijos konferenciją, skirtą Baltijos kelio ir Juodojo kaspino dienai paminėti tema – „Istorijos pasakojimai: nuo faktų iki interpretacijų“. 


Greta Kėvelaitienė (P. Židonio nuotrauka)
Greta Kėvelaitienė (P. Židonio nuotrauka)

2021 m. rugsėjo mėn.

Lietuvos kultūros tarybos sprendimu Greta Kėvelaitienė deleguota į Panevėžio apskrities regioninę kultūros tarybą vienai kadencijai (iki 2022 m. spalio 16 d.)


Vaizdas be pavadinimo

2021 m. rugsėjo 3 d.

Bibliotekoje vyko Baltijos šalių jaunųjų bibliotekininkų suvažiavimas. Renginį organizavo Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės biblioteka ir Lietuvos bibliotekininkų draugijos Jaunimo skyrius.


Angelė Mikelinskaitė (Juozo Miltinio dramos teatro nuotrauka)
Angelė Mikelinskaitė (Juozo Miltinio dramos teatro nuotrauka)

2021 m. rugsėjo 16 d.

Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatre vykusioje konferencijoje 80+, skirtoje Juozo Miltinio dramos teatro 80-mečiui, Angelė Mikelinskaitė perskaitė pranešimą „Kultūrinio ir tautinio tapatumo raiška Juozo Miltinio asmeninės bibliotekos įrašuose“.


2021 m. spalio 15 d.

Biblioteka ir VšĮ „Rytų Europos studijų centras“ pasirašė bendradarbiavimo sutartį, kuria susitarė bendradarbiauti organizuojant diskusiją „Skaitmeninė Europa: ar pavyks prisitaikyti?“


Vaizdas be pavadinimo

2021 m. spalio 21–23 d.

Septynios bibliotekos darbuotojos dalyvavo darbo stebėjimo vizite Ispanijoje, Aragono regiono viešosiose bibliotekose, pagal bibliotekos vykdomą programos Erasmus+ projektą „Tarptautinė kvalifikacija novatoriškoms bibliotekų idėjoms, 3“.


2021 m. spalio 27 d.

Minint Gabrielės Petkevičaitės-Bitės 160-uosius gimimo metus biblioteka atvėrė ekspoziciją „Bitės aruodai“, supažindinančią su kultūros ir visuomenės veikėjos, rašytojos Gabrielės Petkevičaitės-Bitės asmenybe, veikla, vertybėmis.


Ilona Mažylytė
Ilona Mažylytė

2021 m. lapkričio 19 d.

Panevėžio kraštotyros muziejaus organizuotoje XXIII konferencijoje „Iš Panevėžio praeities: Juozas Zikaras ir jo kultūrinė aplinka“, skirtoje Juozo Zikaro metams paminėti, Ilona Mažylytė perskaitė pranešimą „Spauda ir spaustuvės tarpukario Panevėžyje“.


Vaizdas be pavadinimo

2021 m. lapkričio 22–26 d.

Šešios bibliotekos darbuotojos dalyvavo Pasakojimų centre Škotijoje (The Village Storytelling centre) vykusiuose pasakojimo meno kursuose pagal programos Erasmus + projektą „Tarptautinė kvalifikacija novatoriškoms bibliotekų idėjoms, 3“.


Vaizdas be pavadinimo

2021 m. lapkričio 30 d.

XXI nuotolinėje mokslinėje konferencijojePanevėžio krašto visuomeninės organizacijos XIX a. pab. – XX a. pr. ir jų poveikis pilietinės visuomenės formavimosi procesui Lietuvoje“, skirtoje Gabrielės  Petkevičaitės-Bitės 160-osioms gimimo metinėms, pristatyta bibliotekos darbuotojo Raimundo Klimavičiaus sudaryta knyga „Gabrielė Petkevičaitė-Bitė (1861–1943). Gyvenimo ir kūrybos vaizdų albumas“ 2021.


Vaizdas be pavadinimo

2021 m. gruodžio 2 d.

Lietuvos Respublikos kultūros ministro Simono Kairio padėka Kultūros paveldo tyrinėjimo ir skaitmeninimo skyriaus vadovei Gretai Kėvelaitienei už aktyvią veiklą Lietuvos bibliotekininkų draugijoje, jaunųjų specialistų sekcijos atgaivinimą ir tarptautinių veiklų organizavimą Lietuvos bibliotekininkų draugijos veiklos 90 metų sukakties proga.


2021 m. gruodžio 3 d.

Biblioteka ir VšĮ „Septynios akimirkos“ pasirašė bendradarbiavimo sutartį, kuria susitarė bendradarbiauti organizuojant Panevėžio miesto savivaldybės finansuoto projekto „Veiklios šeimos Panevėžyje“ veiklą – kalėdinę šeimų mugę „Kuria šeima“.


Vaizdas be pavadinimo

2021 m. gruodžio 7 d.

Panevėžio Elenos Mezginaitės viešosios bibliotekos V-ojoje konferencijoje „Iškilios Panevėžio krašto moterys“ Kultūros paveldo tyrinėjimo ir skaitmeninimo skyriaus vadovė Greta Kėvelaitienė perskaitė pranešimą „Iškilios moterys, įtakojusios teatrologės Joanos Laimutės Rapšytės asmenybę“.


Vaizdas be pavadinimo

2021 m. gruodžio 10 d.

Renginyje „Panevėžio jaunimo apdovanojimai 2021“ bibliotekos veiklų jaunimui organizatorė Malvina Zimblienė išrinkta Metų jaunimo ambasadore – už aktyvų Panevėžio jaunimo interesų atstovavimą bei jaunimo įgalinimo galimybių kūrimą, o bibliotekos Atviros jaunimo erdvės vykdytas projektas „Kėdes į lauką“ paskelbtas Metų jaunimo projektu – už tai, kad rūpi Panevėžio jaunimo ateitis ir už pastangas kuriant gražesnį rytojų.


2021 m. gruodžio 23 d.

Biblioteka su užsienio partneriu „Black book As“ pasirašė partnerystės sutartį dėl projekto „Inovatyvūs Lietuvos bibliotekų skaitymo skatinimo sprendimai vaikų ir jaunimo socialinių santykių kūrimui su aplinka“ įgyvendinimo.


2021 m. gruodžio 17 d.

Biblioteka ir Panevėžio „Šviesos“ ugdymo centras pasirašė bendradarbiavimo sutartį, kurioje numatomas bendradarbiavimas vykdant neformaliojo švietimo veiklas ir projektus.