Bibliotekos veikla Lietuvai atkūrus nepriklausomybę (nuo 1990 m. iki šių dienų)

2019 metai

Jurgita Bugailiškienė

2019 m. sausio 3 d.

Bibliotekos konferencijų salėje Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Kultūrinės atminties ir paveldo politikos skyriaus vyresnioji patarėja Rūta Pileckaitė ir vyresnioji specialistė Gražina Lamanauskienė bibliotekos kolektyvui pristatė naująją bibliotekos direktorę Jurgitą Bugailiškienę. Iš Anykščių kilusi J. Bugailiškienė Vilniaus universitete yra įgijusi komunikacijos ir informacijos magistro laipsnį.


Jaunimo knygų klubo logo

2019 m. sausio 29 d.

Jaunimo knygų klubo pirmasis susitikimas AJE (Atviroje jaunimo erdvėje). Kuratorė – Malvina Zimblienė.

Atidaryta  Pojūčių erdvė, kurioje įrengta inovatyvi sensorinė įranga „Penki pojūčiai“. Kuratorės – Edita Strolienė, Silvija Vidugirienė.

Užsiėmimai Pojūčių erdvėje


2019 m. sausio mėn.

Bibliotekos viešoji prieiga atnaujinta 25 kompiuteriais skaitytojų aptarnavimo skyriuose. Projektas – „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje viešosios interneto prieigos infrastruktūroje“, vykdytojas – Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo biblioteka.


Sidabrinio Nevėžio statulėlės

2019 m. vasario 1 d.

Bibliotekos konferencijų salėje vyko šeštojo „Jaunųjų kūrėjų almanacho 2018“ sutiktuvės, apdovanojimų ir „Sidabrinio Nevėžio“ statulėlių įteikimo Metų literatui ir Metų iliustruotojui ceremonija.

Sidabrinio Nevėžio apdovanojimai


2019 m. vasario 5 d.

Biblioteka ir VšĮ „Gerų naujienų televizija“, pasirašė sutartį , kuria numato bendradarbiauti vystant bendrus projektus visuomenės informavimo, švietimo, kultūrinio pažinimo srityse, siekiant skatinti regioninės kultūros plėtrą, didinant kultūros prieinamumą visuomenei informacijos sklaidos priemonėmis.


2019 m. vasario 21 d.

Pasirašyta dvišalė bendradarbiavimo sutartis tarp bibliotekos ir VšĮ „Arabų kultūros forumas“. Šalys įsipareigoja vykdyti bendrus projektus ir programas ar renginius, siekiant stiprinti visuomenės švietimą apie Artimųjų Rytų regioną.


Knygų amugė 2019

2019 m. vasario 21–23 d.

20oje Vilniaus knygų mugėje „Po dvidešimties metų“ bibliotekos paslaugas ir edukacines programas pristatė Aušra Veličkienė, Ilona Mažylytė, Skirmantė Karpavičienė, Malvina Zimblienė.

 


Vaiva Rykštaitė

2019 m. vasario 27 d.

Dešimtosios literatūrinės Kazimiero Barėno premijos teikimo iškilmės. Literatūrinę Kazimiero Barėno premiją už romaną „Trisdešimt“ laimėjo Havajuose  gyvenanti rašytoja Vaiva Rykštaitė.


2019 m. kovo 12 d.

Biblioteka ir lopšelis darželis „Vaivorykštė“ pasirašė sutartį, kuria įsipareigojama bendradarbiauti tarp bibliotekos ir mokyklos, organizuojant ir pravedant edukacinius užsiėmimus, siekiant prisidėti prie ikimokyklinio amžiaus vaikų kūrybiškumo, saviraiškos ugdymo.


Angelė Mikelinskaitė

2019 m. kovo 19 d.

Panevėžio miesto kultūros ir meno premijos laureate tapo Angelė Mikelinskaitė – J. Miltinio palikimo studijų centro vadovė.


Naujas puslapis

2019 m. balandžio 19 d.

Atnaujinta bibliotekos svetainė. Dizainą kūrė UAB „Dizi“, programuotojas – Aivaras Neimontas, už svetainės turinį atsakinga Gitana Užkurėlienė.


Žaidimas

2019 m. balandžio 23 d.

Sukurtas naujas interaktyvus žaidimas Vietovardžių metams „Panevėžio krašto žemės ir vandens vardai“. Žaidimą kūrė Loreta Dundulienė, Aivaras Neimontas, Megana Pesse.


Bibliotekų savaitė

2019 m. balandžio 23–29 d.

Nacionalinė Lietuvos bibliotekų savaitė. Ateik – sužinok ir išmok


V. Švedienė

2019 m. gegužės 6–8 d.

Erasmus+  pažintiniame vizite „Viešosios bibliotekos ir jų vaidmuo bei veikla integracijos/įtraukties srityje“ („Public libraries and their roles and work in integration/inclusion“), vykusiame Bergene (Norvegija) dalyvavo V. Švedienė. Seminarą organizavo Norvegijos tarptautinio bendradarbiavimo ir aukštojo mokslo kokybės gerinimo agentūra (Norwegian Agency for International Cooperation and Quality Enhancement in Higher Education). Vizitui konkurso būdu dotaciją skyrė Švietimo mainų paramos fondas. Projekto įgyvendinimą finansavo Europos Sąjunga.


Konferencijos dalyviai

2019 m. gegužės 14 d.

Įvyko 20-oji tarptautinė mokslinė konferencija „BALTIJOS ŠALIŲ DIASPOROS KULTŪRINĖ RAIŠKA 1944–2018 METAIS: DOKUMENTINIS PAVELDAS“, skirta Pasaulio lietuvių metams. Pranešimus konferencijoje skaitė Vaikų literatūros centro vadovė Greta Ratkutė „1941–1944 m. JAV lietuvių diasporos siekio atkurti nepriklausomybę atspindžiai JAV spaudoje“, J. Miltinio studijų centro vadovė Angelė Mikelinskaitė „Lietuvių diasporos mecenatystės samprata laiškuose Juozui Miltiniui“.


Amsterdamo (Nyderlandai) viešojoje bibliotekoje

2019 m. gegužės 15–18 d.

Semtis inovatyvios patirties į Amsterdamo (Nyderlandai) viešąją  biblioteką vyko trys bibliotekos darbuotojos: G. Ratkutė, M. Pesse, M. Zimblienė. 2017–2019 m. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka įgyvendina „Erasmus+“ programos finansuojamą projektą „Tarptautinė kvalifikacija novatoriškoms bibliotekų idėjoms 2“.


Muziejų naktis

2019 m. gegužės 18 d.

Muziejų naktis bibliotekoje. Vyko susitikimas su muzikos kūrėju, prodiuseriu Leonu Somovu , kūrybiniai rašymai su rašytoja Sandra Bernotaite, poete Elvyra Pažemeckaite,  susitikimas su  psichologe, meno terapijos specialiste Justina Gervyte, tinklaraščio „Liksmorijos“ autore Inga Kanišauske, animatore Rūta Amina.


Žaidimas

2019 m. birželio 5 d.

Sukurtas naujas interaktyvus žaidimas testas „Kaip mūsų protėviai nenaudėlius vadino“. Kūrė Loreta Dundulienė, Aivaras Neimontas.

Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka ir Asociacija „Kūrybinės jungtys“ pasirašė partnerystės sutartį. Nutarta bendradarbiaujant įgyvendinti projektą „Atvirumo menas 4“. Šiam tikslui sutelkti žmogiškuosius išteklius, pastangas, darbą, įgūdžius ir profesines žinias.


Bibliotekos komanda

2019 m. birželio 15–16 d.

Biržuose įvyko XI-asis  Aukštaitijos bibliotekininkų kultūros ir sporto sąskrydis. Renginyje dalyvavo septynios bibliotekų komandos, tarp jų – Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos komanda „Avilys“. Šių metų sąskrydžio tema – „Ir aš mažas buvau“. Organizatorė Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešoji biblioteka susirinkusius bibliotekininkus kvietė prisiminti vaikystę.


Knyga Tarpukario Panevėžys

2019 m. liepos mėn.

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka išleido leidinį  Tarpukario Panevėžys ir panevėžiečiai amžininkų akimis : atsiminimų rinkinys / sudarytojas bibliotekos Krašto kultūros paveldo skyriaus tyrėjas Raimundas Klimavičius.


2019 m. liepos 26 d.

Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka ir Lietuvos moterų lygos Panevėžio skyrius sudarė bendradarbiavimo sutartį, kuria biblioteka įsipareigoja prisidėti veiklomis prie Lietuvos moterų lygos Panevėžio skyriaus organizuojamo projekto „Susitikimai ir asmenybės“, vykdyti projekto sklaidą.


Kryžiažodis

2019 m. rugpjūčio 5 d.

Sukurtas kryžiažodis „Pažink Lietuvos kultūros geriausius“ apie valstybės kultūros ir meno premija įvertintus šalies menininkus ir jų kūrinius.


IFLA lydinčioji konferencija Zagrebe

2019 m. rugpjūčio 20–21 d.

Zagrebe (Kroatija) IFLA lydinčiojoje konferencijoje „Librarians and information professionals as (pro) motors of change: immersing, including and initiating digital transformation for smart societies“ dalyvavo Virginija Švedienė.


„Biblioteka: dialogas pokyčiams“

2019 m. rugpjūčio 22 d.

Graikijoje, 85-ajame IFLA Pasauliniame bibliotekų kongrese „Biblioteka: dialogas pokyčiams“ dalyvavo ir stendinį pranešimą bei informacinę medžiagą apie Lietuvos viešąsias bibliotekas pristatė direktorė Jurgita Bugailiškienė ir Vaikų literatūros skyriaus vedėja Greta Kėvelaitienė.

„Biblioteka: dialogas pokyčiams“


Konferencijoje Baltijos keliui ir Juodojo kaspino dienai paminėti

2019 m. rugpjūčio 23 d.

Biblioteka ir Panevėžio kraštotyros muziejus organizavo XII konferenciją Baltijos keliui ir Juodojo kaspino dienai paminėti „Išgyvenimo taktika: Pasitraukti? Priešintis? Prisitaikyti?”

5.2


Tradicinė eisena

2019 m. rugsėjo 7 d.

Panevėžyje vyko tradicinė eisena. 516-ojo Panevėžio miesto gimtadienio tema – „Panevėžys juda!“. Akcentuojama, kaip miestas eina į priekį, yra atviras naujovėms, inovacijoms, kaip jis keičiasi.

Tradicinė eisena


Pristatymas

2019 m. rugsėjo 11 d.

Įgyvendinus projektą ir įsigijus interaktyvų, lietimui jautrų multifunkcinį stalą su internetinio turinio galimybe, Juozo Miltinio palikimo studijų centras savo veiklas papildė virtualiu, įtraukiančiu žaidimu „Juozas Miltinis ir jo teatro ženklai Panevėžyje virtualiai“. Žaidimas pristatytas, minint režisieriaus 112-ąsias gimimo metines.


Virginija Švedienė

2019 m. rugsėjo 18–21 d.

Lvove (Ukraina) tarptautiniame bibliotekų forume „The new library is the responsibility of everyone“ Virginija Švedienė perskaitė pranešimą „Ongoing innovations in public library services. Panevėžys County Public Library experiece“ ( apie modernias bibliotekos paslaugas).


Diplomas

2019 m. rugsėjo 27–29 d.

EXPO Aukštaitija Diplomas – Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešajai bibliotekai už aktyvų komandinį darbą stende.

Diplomas


Pristatymas bibliotekoje

2019 m. spalio 3 d.

Klaipėdos apskrities I. Simonaitytės viešojoje bibliotekoje vykusioje knygų mugėje „Kvėpuok“ bibliotekos darbuotojos Loreta Dundulienė, Aušra Veličkienė, Skirmantė Karpavičienė, Renata Lukošiūnienė pristatė inovatyvias ir interaktyvias paslaugas.


Padėka

2019 m. spalio 4 d.

Už aktyvų iniciatyvos „Atverk duris vasarai“ palaikymą ir įdomių veiklų organizavimą vaikų vasaros atostogų metu gauta padėka iš Lietuvos Respublikos  švietimo, mokslo ir sporto ministro dr. Algirdo Monkevičiaus.


Seminaras Hertogenbose

2019 m. spalio 6–8 d.

Hertogenbose (Nyderlandai) ,Tarptautinio bendradarbiavimo veiklos seminare „Darbo rinkos gairės“ („Guidance to the labour market“) bibliotekoms sėkmingai atstovavo PAVB darbuotoja Gitana Užkurėlienė. Ji pristatė bibliotekos parengtas mokymo programas bei parodė biblioteką kaip erdvę, kurioje gali vykti mokymasis.


PAVB direktorė Jurgita Bugailiškienė

2019 m. spalio 10 d.

Bibliotekoje vyko  tarptautinis seminaras Panevėžio regiono viešųjų ir mokyklų bibliotekų specialistams „Paslaugų negalią turintiems asmenims plėtra: sėkmingas bibliotekos irvisuomenės dialogas“. Seminare bibliotekos direktorė  Jurgita Bugailiškienė skaitė pranešimą „Socialiai pažeidžiamų žmonių aptarnavimas Panevėžio regiono bibliotekose“.

Seminaro pranešėjai


2019 m. spalio 14 d.

Panevėžio autobusų stotyje vyko flešmobas „Sustok. Pasilik Panevėžyje“ , kuriame dalyvavo jaunieji aktoriai ir šokėjai. Idėjos sumanytojas – Virginijus Benašas. Renginys – PAVB projekto, skirto lietuvių išeivijos metams, dalis.


AJE

2019 m. spalio 14 d.

Bibliotekos pusaukštyje (Atrijaus terasa) – Naujų Atviros Jaunimo Erdvės patalpų ir Virtualios grafikos studijos atidarymas. Kuratoriai: Malvina Zimblienė ir Giedrius Zaura. Renginio rėmėjas – Jaunimo reikalų departamentas, Europos socialinis fondas. Projektas „Įgūdžių laboratorija: Panevėžio miesto jaunimo kompetencijų stiprinimas“.

Virtualios grafikos studija


2019 m. lapkričio 22 d.

Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka ir Lietuvos aklųjų biblioteka sudarė bendradarbiavimo sutartį, kuria biblioteka įsipareigoja teikti paslaugas tikslinei Vartotojų grupei, t. y. sutrikimų (sensorinių, aklumo, silpnaregystės), fizinių funkcijų, raidos, kompleksinių sutrikimų ir kitų įgimtų ar įgytų sveikatos sutrikimų bei mokymosi sunkumų turintiems asmenims, kurie negali skaityti įprasto spausdinto teksto.


Hario Poterio naktis bibliotekoje

2019 m. lapkričio 22–23 d.

Hario Poterio naktis bibliotekoje” – kūrybiškumo, skaitymo skatinimo projektas, kurio didžiąją dalį veiklų sudarys kūrybiniai, edukaciniai užsiėmimai jaunimui. Tradicija tampantis Hario Poterio nakties projektas kasmet įgyja vis didesnį mastą ir reikšmę jaunimo kultūriniame gyvenime. Šis projektas ne tik suteikia turtingą meninę edukacinę programą renginio metu, bet įtraukia miesto jaunuolius į aktyvią ir kūrybišką savanorišką veiklą ruošiantis renginiui. Tai skatina jaunimo pilietiškumą, iniciatyvumą, ugdo socialines kompetencijas.


V. Švedienė

2019 m. lapkričio 27–29 d.

Lisabonoje (Portugalija)  Asociacijos Europeana metinėje konferencijoje „Connect communities“ dalyvavo Jovita Verbickienė ir Virginija Švedienė.


ekspozicija

2019 m. lapkričio mėn.

Į Menų skaityklos erdves perkelta pasaulinio garso menininko, kraštiečio, bibliotekos bičiulio Stasio Eidrigevičiaus ekspozicija.


Malvina Zimblienė
Malvina Zimblienė. P. Židonio nuotr.

2019 m. gruodžio 20 d.

Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ (PAS) kartu su Panevėžio miesto savivaldybe surengtuose „Panevėžio jaunimo apdovanojimuose 2019“ Biblioteka pelnė net tris apdovanojimus. Metų projektu ir renginiu tapo „Hario Poterio naktis bibliotekoje“, Metų jaunimo darbuotojos titulas atiteko Malvinai Zimblienei.

Apdovanojimai