Bibliotekos veikla Lietuvai atkūrus nepriklausomybę (nuo 1990 m. iki šių dienų)

2016 metai

Iniciatyva

2016 m. sausio 1 d.

Bibliotekų metai pradėti iniciatyva: kiekvienam 2016 metais Panevėžio gimdymo namuose gimusiam kūdikiui buvo įteiktas G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos sveikinimo laiškas su skaitytojo pažymėjimu, kviečiantis tapti bibliotekos skaitytoju. Iš viso įteikti 1223 laiškai.


Mykolas Sauka

2016 m. sausio 12 d.

2015-ųjų metų Kazimiero Barėno literatūrine premija apdovanotas Mykolas Sauka už apsakymų rinkinį „Grubiai“.


Suskaitmenintas laikraštis

2016 m. sausio 15 d.

Virtualios bibliotekos skyriuje pradėtas skaitmeninti laikraštis „Panevėžio tiesa“. Per 2016 metus suskaitmeninti 1945–1956 m. laikraščio komplektai.


2016 m. sausio 29 d.

Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuru. Bendradarbiavimo turinys – rūpintis visuomenės sveikata ir ją stiprinti, siekiant propaguoti sveiką gyvenimo būdą, mokyti Bibliotekos darbuotojus sveikos gyvensenos, užkrečiamųjų ir neinfekcinių ligų prevencijos, konsultuoti Bibliotekos darbuotojus įvairiais sveikatos stiprinimo ir jos išsaugojimo klausimais.


Padėka

2016 m. vasario 4 d.

Bibliotekos bendruomenė gavo LR Prezidentės Dalios Grybauskaitės padėką už nuoširdų ir aktyvų dalyvavimą penktojoje „Knygų Kalėdų“ akcijoje. „Prasminga Jūsų veikla – įkvepiantis pavyzdys puoselėjant pažangią ir kūrybingą Lietuvą“, – rašoma padėkoje.

Biblioteka prisijungė prie Labdaros ir paramos fondo „Auginame ateitį“ inicijuotos akcijos „Knygnešiai 2016“. Projektas skirtas surinkti iš žmonių perskaitytas, tačiau tvarkingas knygas ir jomis papildyti provincijos mokyklų bibliotekų fondus. Biblioteka kvietė aktyviai dalyvauti iniciatyvoje ir atnešti knygų į G. Petkevičaitės-Bitės biblioteką. Fondui perduota per 1000 leidinių.


Nevėžis 2015

2016 m. vasario 10 d.

Biblioteka išleido moksleivių kūrybos leidinį Nevėžis, 2015: jaunųjų kūrėjų almanachas. Panevėžys, 2016. 148 p.


Gintaras Miklauskas ir Ramutė Skučaitė

2016 m. vasario 11 d.

Bibliotekoje vyko susitikimas su G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos globėjais – kino, teatro ir televizijos aktoriumi Gintaru Mikalausku ir poete, dramaturge, Lietuvos Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureate Ramute Skučaite. Abonemente atidaryta šių globėjų vardinė knygų lentyna. Renginys – pagal „Bibliotekos pažangai 2“ projektą  „Atrask vaikystės biblioteką“.

Susitikimo akimirka


Leidiniai

2016 m. vasario 24 d.

Virtualios bibliotekos skyrius, kaip regiono skaitmeninimo centras, pradėjo skaitmeninti Panevėžio ir Utenos apskričių savivaldybių viešosiose bibliotekose esantį kultūros paveldą (rankraščius, senus ir retus leidinius, fotografijas).


PAVB stende

2016 m. vasario 25–28 d.

Vilniaus knygų mugėje Vaikų erdvėje veikė Panevėžio regiono jungtinis bibliotekų stendas. Jame edukacinius renginius ir veiklas vaikams pristatė ir Panevėžio a. G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka. Mugės atidarymo dieną stendą aplankė LR Prezidentė Dalia Grybauskaitė, LR Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius su žmona.

LR Prezidentė Dalia Grybauskaitė


2016 m. vasario 26 – kovo 4 d.

Menų centre reorganizavus skaityklą, didžioji Muzikos skyriaus knygų ir natų fondo dalis perkelta į Saugyklų skyriaus patalpas. Atvirame skaityklos fonde palikta per 27 000 muzikos ir vaizduojamojo meno leidinių. Sumažinus lentynų įkurta erdvė įvairiems užsiėmimams.


Rima Maselytė ir Stanislovas Žvirgždas

2016 m. kovo 7 d.

Biblioteka įsigijo Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureato fotomenininko Stanislovo Žvirgždo asmeninę knygų kolekciją. Fotomenininkas bibliotekai perdavė 526 vnt. meno albumų ir parodų katalogų.

Knygų kolekcija


2016 m. kovo 9 d.

Pasirašyta VšĮ Panevėžio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės ir bibliotekos bendradarbiavimo sutartis. Ligoninė įsipareigojo dalyvauti veiklose, įgyvendinant Panevėžio a. G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos inicijuojamą projektą ,,Kūrybinė savišvietos studija „Veikiame kartu“.


Konferencijos svečiai

2016 m. kovo 23 d.

Biblioteka surengė XVII krašto kultūros paveldo tyrinėjimų konferenciją „Gabrielės Petkevičaitės-Bitės tolerancijos idėjų sklaida XXI amžiuje“. 


Virginija Januševičienė

2016 m. kovo 30 d.

LR Seimo apdovanojimo Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medaliu „Tarnaukite Lietuvai“ apdovanota bibliotekos darbuotoja, kultūros vadybininkė Virginija Januševičienė – „už visuomeniškai aktualią publicistiką, ugdančią tautiškumą ir dvasines vertybes“.


Stasys Eidrigevičius

2016 m. kovo 31 d.

Bibliotekoje vyko kraštiečio menininko Stasio Eidrigevičiaus knygos „Giedanti gaidžio galva“ pristatymas–performansas.


Rokas Zubovas

2016 m. balandžio 11 d.

Bibliotekoje koncertavo pianistai Sonata ir Rokas Zubovai.


Gema Dromantienė

2016 m. balandžio 22 d.

Vaikų ir jaunimo literatūros centro vadovė Gema Dromantienė gavo LR ministro pirmininko Algirdo Butkevičiaus padėką, kurioje Vyriausybės vardu dėkojama už aktyvų dalyvavimą visuomenės ugdymo ir skatinimo skaityti veikloje.


Bibliotekos darbuotojai

2016 m. balandžio 23–29 d.

Biblioteka dalyvavo bibliotekų savaitėje „Stiprios bibliotekos – stipri visuomenė“.


evedlys

2016 m. balandžio 25 d.

Abonemente pristatytas interaktyvus infopunktas EVEDLYS. Elektroninis vedlys – bibliotekos svetainė, pristatanti naujus leidinius. Svetainę sukūrė bibliotekos darbuotojas Aivaras Neimontas.


Susitikimas

2016 m. balandžio 30 d.

2015 m. Nobelio literatūros premijos laureatė rašytoja Svetlana Aleksijevič bibliotekos skaitytojams padovanojo savo autografą. Bibliotekos direktorė Rima Maselytė bendravo su rašytoja po spektaklio „Černobylio malda“ surengtame susitikime Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatre.


2016 m. birželio 15 d.

Skaitytojų patogumui Abonemento ir Saugyklos fondų knygos pradėtos išduoti vienoje vietoje – Abonemente Vieno langelio tarnyboje.


Vzitas

2016 m. rugpjūčio 9 d.

Bibliotekoje lankėsi naujasis Panevėžio vyskupas Genadijus Linas Vodopjanovas OFM ir generalvikaras Eugenijus Styra. Svečiai atvyko susipažinimo vizito, apžiūrėjo biblioteką.


Virginija Švedienė

2016 m. rugpjūčio 13–19 d.

Bibliotekos darbuotoja Virginija Švedienė dalyvavo IFLA konferencijoje (World library and information congress) JAV, Columbus mieste Ohajo valstijoje. Konferencijos tema „Ryšiai. Bendradarbiavimas. Bendruomenė“ („Connections. Collaboration. Community“). Konferencijai V. Švedienė parengė informacinį leidinį apie Panevėžio regiono bibliotekas „Public Libraries of Northeastern Lithuania: Flexible Today and Wired for the Future (Panevėžys, 2016).”

Leidinys


Nevėžis

2016 m. rugpjūčio 16 d.

Bibliotekoje lankėsi žymaus skulptoriaus Bernardo Bučo duktė Rasa Bučaitė-Karaškienė. Bibliotekai viešnia dovanojo savo tėvo bibliotekos knygų ir jo sukurtą bronzinę „Nevėžio“ skulptūrėlę.


Urbšio sodyboje

2016 m. rugpjūčio 22 d.

Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Juozo Urbšio visuomeninės minties ir kultūros centras organizavo VIII konferenciją „Istorijos ženklų skaitymo pamokos“. Konferencija skirta Juozo Urbšio 120 metų sukakčiai. Išleista konferencijos pranešimų medžiaga (Istorijos ženklų skaitymo pamokos : 2016-ųjų rugpjūčio 22 dienos konferencijos, skirtos Juozo Urbšio 120 metų sukakčiai, medžiaga. Panevėžys 2016. 119 p.)


Saviraiškos erdvėje

2016 m. rugsėjo 5 d.

Menų skaitykloje įkurta Saviraiškos erdvė, įgyvendinus bibliotekos projektą „Kūrybinės saviraiškos studija „Veikiame kartu“. Lankytojams skirti  keturi nauji kompiuteriai, įrengta vieta video peržiūroms ir prezentacijoms, įsigytas projektorius su mobiliuoju ekranu, magnetinė lenta.


Eisena

2016 m. rugsėjo 10 d.

Bibliotekos kolektyvas pirmą kartą dalyvavo šventinėje Panevėžio miesto gimtadienio eisenoje.


Jaunimo erdvė

2016 m. rugsėjo 12 d.

Bibliotekos Atvira jaunimo erdvė atidaryta naujose patalpose, Vasario 16-osios g. 10.


Lietuvos kariuomenės žemaičių kunigaikščio Butegeidžio 7-ojo pulko Klaipėdos įgulos pastatas. Apie 1934–1936 m. Iš Petro Zablocko rankraščių fondo. PAVB RKRS F10-197

2016 m. rugsėjo 28–29 d.

Klaipėdos apskrities I. Simonaitytės viešosios bibliotekos tarptautinėje konferencijoje „Išsklaidytos bibliotekos – išsklaidytas paveldas: daugybė būdų pažinti“ Krašto kultūros paveldo sklaidos centro vadovė Audronė Palionienė perskaitė pranešimą „Gyvenimo Klaipėdos krašte liudijimai asmenų archyvuose: Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje saugomų rankraštinių dokumentų apžvalga“.
Nuotraukoje: Lietuvos kariuomenės žemaičių kunigaikščio Butegeidžio 7-ojo pulko Klaipėdos įgulos pastatas. Apie 1934–1936 m. Iš Petro Zablocko rankraščių fondo. PAVB RKRS F10-197


Bbilioteka Expo 2016

2016 m. rugsėjo 30 – spalio 2 d.

Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešajai bibliotekai tarptautinėje verslo ir pasiekimų parodoje „Expo Aukštaitija 2016“ įteiktas Panevėžio miesto mero Ryčio Mykolo Račkausko ir Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezidento Sigito Gailiūno pasirašytas linksmiausio parodos „Expo Aukštaitija 2016“ stendo diplomas.

Diplomas


Padėka

2016 m. lapkričio 4–5 d.

Vaikų ir jaunimo literatūros centro vadovė Gema Dromantienė dalyvavo išvykoje į Lenkiją, kur lankėsi Koperniko mokslo centre. Centras kelionę laimėjo už dalyvavimą projekte „Atverk duris vasarai“, kuriame buvo vieni iš laureatų. Švietimo ministrės A. Pitrėnienės pasirašytoje padėkoje  rašoma: „Padėka Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešajai bibliotekai už aktyvų iniciatyvos „Atverk duris vasarai“ palaikymą ir įdomių veiklų organizavimą vaikų vasaros atostogų metu“.


Skaitmeninimo savitarnos erdvė

2016 m. lapkričio 7 d.

Krašto kultūros dokumentavimo skyriaus skaitykloje pradėjo veikti asmeninių archyvų dokumentų Skaitmeninimo savitarnos erdvė. Erdvė įrengta bibliotekai įgyvendinant Lietuvos kultūros tarybos remiamą projektą „Panevėžio krašto istorijos ir kultūros virtualios atodangos“. Lankytojams įrengtos dvi kompiuterizuotos, skenavimo įranga aprūpintos darbo vietos.


Erasmus+ dalyviai

2016 m. lapkričio 15 d.

Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka pripažinta 2016 m. Kokybės konkurso nugalėtoja už kokybiškai įgyvendintą programos „Erasmus+“ projektą „Tarptautinė kvalifikacija novatoriškoms bibliotekų idėjoms“. Konkurse kasmet apdovanojami kokybiškiausi bei sėkmingiausi projektai.


Renginio metu

2016 m. lapkričio 24 d.

Menų skaitykloje įvyko bibliotekos Knygų klubo atidarymo renginys. Klubo kuratorė T. Apynytė-Kirslienė.


2016 m. lapkričio 30 d.

Panevėžio teritorijos bibliotekų specialistams organizuoti pirmieji bibliotekos parengti nuotoliniai mokymai„Nemokamos debesų kompiuterijos paslaugos ir jų taikymo galimybės bibliotekose“. Mokymų kuratorė – Jovita Verbickienė. Nuotolines studijas baigė 22 specialistai iš Rokiškio, Molėtų ir Kupiškio bibliotekų.


R. Maselytė S. Eidrigevičius

2016 m. gruodžio 2–3 d.

Bibliotekos organizuoto XIII tarptautinio literatūros festivalio „Panevėžio literatūrinė žiema“ metu atidaryta menininko, festivalio Garbės svečio Stasio Eidrigevičiaus grafikos darbų paroda „Šaknys ir šakos“. Biblioteka išleido parodos katalogą (Eidrigevičius, Stasys. Šaknys ir šakos = Roots and branches : piešinių parodos katalogas : 2016 12 02–2017 01 02. Panevėžys, 2016. 24 p.).

Parodos katalogas


Elvyra Pažemeckaitė

2016 m. gruodžio 15 d.

Panevėžio savivaldybės organizuojamuose Metų panevėžiečio rinkimuose bibliotekos darbuotoja Elvyra Pažemeckaitė išrinkta Metų panevėžiete kultūros srityje – „už literatūrinės kultūros puoselėjimą, organizuojamus festivalius „Panevėžio literatūrinė žiema“.