Bibliotekos veikla Lietuvai atkūrus nepriklausomybę (nuo 1990 m. iki šių dienų)

2015 metai

Tomas Vaseta

2015 m. sausio 12 d.

2014-ųjų Kazimiero Barėno literatūrinė premija skirta istorikui, rašytojui Tomui Vaisetai už knygą „Paukščių miegas“.


Sutarties pasirašymas

2015 m. sausio 28 d.

Pasirašyta bibliotekos bendradarbiavimo sutartis su Panevėžio kolegija. Sutarta bendradarbiauti plėtojant mokslo taikomąją ir praktinę veiklą.


2015 m. sausio 29 d.

Biblioteka pradėjo leisti savo Naujienlaiškį – elektroninį leidinį, informuojantį apie Bibliotekos renginius, naujas knygas, paslaugas. Leidinio maketo kūrėjas – Aivaras Neimontas, redaktorė – Gitana Užkurėlienė.


2015 m. vasario 2 d.

Bibliotekos struktūroje suformuotas Viešųjų ryšių ir renginių skyrius: Vedėja – Skirmantė Karpavičienė.


Nevėžis 2014

2015 m. vasario 12 d.

Biblioteka išleido moksleivių kūrybos leidinį: Nevėžis, 2014: jaunųjų kūrėjų almanachas. Panevėžys, 2015. 136 p.


Juozas Miltinis. Teatras kaip ugnies žemė. Panevėžys 2015. 36 p.

2015 m. vasario mėn.

Biblioteka išleido režisieriui Juozui Miltiniui skirtą leidinį: Juozas Miltinis. Teatras kaip ugnies žemė. Panevėžys, 2015. 36 p.


Vilniaus Knygų mugėje

2015 m. vasario 19 d.

Vilniaus knygų mugėje biblioteka pristatė Juozo Miltinio palikimo studijų centro iniciatyva sukurtą filmą „Juozas Miltinis. Knygos gravitacija“ ir knygą „Juozas Miltinis. Teatras kaip Ugnies žemė“.


Elvyra Pažemeckaitė

2015 m. kovo 30 d.

LR Seimo apdovanojimą G. Petkevičaitės-Bitės atminimo medalį „Tarnaukite Lietuvai“ pelnė Bibliotekos darbuotojai: Elvyra Pažemeckaitė – „už filantropinę veiklą, ypač jaunųjų kūrėjų skatinimą ir rėmimą“; Bronius Mažylis – „už savanorystės kultūros sklaidą Lietuvoje“.

Bronius Mažylis


2015 m. balandžio 1 d.

Radijo stotyje „Pulsas“ Biblioteka pradėjo rengti 1 val. trukmės informacinę laidą „Bitės bibliotekoje“. Laidos vedėja – bibliotekos kultūrinės veiklos vadybininkė Virginija Januševičienė.


2015 m. balandžio 13 d.

LBD PAVB skyriaus nariai sukūrė ir į LBD svetainę įkėlė Bibliotekos paslaugas pristatantį filmuką „Princas ir princesė informacijos miškų glūdumoje“. Filmukas sukurtas LBD paskelbtam konkursui „Biblioteka – informacija ir žinios kiekvienam“. Laimėta III vieta. Pagrindiniai filmuko aktoriai Aivaras Neimontas ir Malvina Zimblienė, režisierė Megana Pesse.


2015 m. balandžio 23–29 d.

Bibliotekoje vyko 15-osios Nacionalinės bibliotekų savaitės „Biblioteka – informacija ir žinios kiekvienam“ renginiai.


2015 m. balandžio 27 d.

Tarptautinėje konferencijoje „Biblioteka: informacija ir žinios kiekvienam“, vykusioje Vilniuje, bibliotekos darbuotojas Aivaras Neimontas apdovanotas LR Ministro pirmininko Algirdo Butkevičiaus Padėkos raštu „Už indėlį į bendruomenės informacinio raštingumo ugdymą ir socialinės atskirties mažinimą“. Aivarui padėkota už „gyvenimišką energiją, paskirtą kolegų bibliotekininkų ir gyventojų mokymams, išradingumą pateikiant virtualias bibliotekos parodas, sukurtą patrauklų bibliotekos Naujienlaiškį“.
Už savanorystės skatinimą LBD apdovanojo bibliotekininkę-ekspertę Rūtą Juzėnienę.


Paslaugų punktas

2015 m. balandžio 29 d.

Bibliotekoje sukurta regos negalią turinčių asmenų aprūpinimo informacija struktūra. Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Lietuvos aklųjų biblioteka. Abonemente atidarytas paslaugų punktas regos ar kitą negalią turintiems žmonėms, dėl kurios jie negali skaityti įprastų leidinių.


Helsinkio Universiteto bibliotekoje

2015 m. gegužės 5–8 d.

Bibliotekos 8 darbuotojų komanda stažavosi Suomijos „Library 10“ bibliotekoje pagal bibliotekos vykdomą programos „Erasmus+“ projektą „Tarptautinė kvalifikacija novatoriškoms bibliotekų idėjoms“.


Darbuotojų grupė

2015 m. gegužės 10–16 d.

Grupė darbuotojų vyko į: „Patirties pasidalijimas su Austrijos ir Slovėnijos bibliotekų specialistais“. Lankytasi Austrijos Graco miesto universiteto ir Slovėnijos Liublianos nacionalinės ir universiteto bibliotekose.


Sutarties pasirašymo metu

2015 m. gegužės 15 d.

Pasirašyta bibliotekos bendradarbiavimo sutartis su Kauno technologijos universitetu. Vadovaudamosi šia sutartimi ir atsižvelgdamos į mokslo bei naujų technologijų pristatymo visuomenei svarbą, abi šalys susitarė dėl abipusiai naudingo bendradarbiavimo plėtojimo, siekiant mokslo integracijos, glaudesnio studijų ir praktikos sąlyčio partnerystės.


Lenkijoje

2015 m. gegužės 18–23 d.

Grupė bibliotekos darbuotojų dalyvavo kultūros paveldo tyrinėjimo ekspedicijoje „Lietuviško paveldo pėdsakais Lenkijoje: kultūros tapatumo išsaugojimas ir sklaida tiriant paveldo objektus ir vykdant diskusiją su tarptautiniais partneriais“ (pagal Apskričių viešųjų bibliotekų asociacijos projektą). Aplankytos ir dvi Lenkijos bibliotekos – Olštyno vaivadijos viešoji biblioteka bei Palenkės vaivadijos viešoji biblioteka Bialystoke.


Panevėžio Švč. Trejybės rektorato rektorius dek. kun. Simas Maksvytis, monsinjoras Juozapas Antanavičius su darbuotojomis

2015 m. birželio 18 d.

Pasirašyta bibliotekos vienerių metų bendradarbiavimo sutartis su Panevėžio vyskupijos kurija. Sutartis sudaryta siekiant deramai įamžinti pirmojo Panevėžio vyskupo Kazimiero Paltaroko atminimą, paminėti jo gimimo 140-ąsias metines.


Mobilus bibliotekininkas

2015 m. liepos 1 d.

Skaitytojų aptarnavimo skyrius laimėjo finansavimą projektui „Mobilus bibliotekininkas (nuo stalviršio prie tapšnoklio)“ . Projekto tikslas – Bibliotekos skaitytojų aptarnavimo tobulinimas naujomis IT. Bibliotekos erdvėse pagerintas bevielis Wi-Fi ryšys, nupirkti penki planšetiniai kompiuteriai, kuriuose įdiegtos visos patogesnei knygų paieškai reikalingos programos. Abonemente įrengtas informacijos punktas, kuriame vartotojams skirtas išmanusis kompiuteris liečiamu ekranu su integruotu specialiai šio projekto metu sukurtu leidinių vaizdų katalogu.


Vėliavėlė

2015 m. rugpjūčio 21 d.

Biblioteka ir Panevėžio kraštotyros muziejus organizavo gyvosios istorijos konferenciją „Žvilgsnis. Atskaitos taškas – 1990 m. kovo 11 d.“, skirtą Lietuvos Nepriklausomybės 25 metų sukakčiai.


2015 m. rugsėjo 4-12 d.

Bibliotekos darbuotojos Roma Aleliūnienė ir Aušra Veličkienė dalyvavo pažintinėje-kvalifikacinėje kelionėje bibliotekų specialistams „Austrija – Bavarija – Šveicarija“. Aplankyta: Melko (Austrija) vienuolyno rankraščių biblioteka, Lozanos (Šveicarija) ROLEX mokymų centras, Bazelio viešoji biblioteka, Bambergo (Vokietija) apskrities viešoji biblioteka.


Latvijos nacionalinė biblioteka

2015 m. rugsėjo 25 d.

Bibliotekos darbuotojai lankėsi Latvijos nacionalinėje bibliotekoje, įsikūrusioje naująjame pastate „Šviesos rūmai“ Rygoje.


Konferencijos pranešėjai ir svečiai

2015 m. spalio 7 d.

Bibliotekoje vyko rašytinio kultūros paveldo tyrinėjimų XVI mokslinė konferencija „Privačioji raštija ir egodokumentinis paveldas: nuo silva rerum iki šiuolaikinių socialinių tinklų“. Rengėjai Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka ir Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas. Išleista konferencijos pranešimų medžiaga (Privačioji raštija ir egodokumentinis paveldas : [konferencijos medžiaga, 2015 09 07]. Vilnius, 2017. 277 p.)


Kongrese

2015 m. spalio 12–13 d.

Bibliotekos darbuotojos V. Švedienė ir V. Januševičienė Baltijos šalių bibliotekininkų 10-ajame kongrese „Bibliotekos bendruomenėse“ („Libraries in communities“) Latvijos nacionalinėje bibliotekoje perskaitė pranešimą „Cultivating Public Spirit in the Library: from Children Creativity to Government Elections“ („Pilietinis ugdymas bibliotekoje: nuo vaikų kūrybos iki valdžios rinkimų“).


2015 m. spalio 14 d.

Bibliotekos darbuotojos V. Švedienė ir V. Januševičienė perskaitė pranešimą seminare «Библиотечная работа с детьми с обеих сторон Балтийского моря» („Darbas su vaikais bibliotekose abiejose Baltijos jūros pusėse“) Estijos Tartu miesto centrinėje bibliotekoje.


2015 m. spalio 29 d.

Pasirašyta bibliotekos bendradarbiavimo sutartis su Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatru. Susitarta organizuoti bendrus kultūros ir švietimo renginius;  įgyvendinti bendrus projektus, kaupti Bibliotekoje dokumentinę medžiagą, susijusią su teatro istorija ir šiandiena.


2015 m. spalio mėn.

Biblioteka įsigijo asmeninį archyvą – Vytauto Vyšniausko (1933–2013), buvusio Panevėžio rajono kraštotyrininkų vadovo, Tarptautinės policijos asociacijos Lietuvos skyriaus Panevėžio miesto poskyrio įkūrėjo. Jame – medžiaga Panevėžio policijos istorijai, 1863–1864 metų sukilimui Panevėžio krašte, 1864–1904 metų knygnešystei, nepriklausomybės kovoms atminti ir kt. Archyvą bibliotekai perdavė V. Vyšniausko žmona Antanina Vyšniauskienė.


Sutarties pasirašymas

2015 m. lapkričio 11 d.

Pasirašyta bibliotekos bendradarbiavimo sutartis su Panevėžio dailės mokykla. Sutartimi šalys įsipareigojo bendradarbiauti organizuojant mokinių darbų parodų eksponavimą Bibliotekos patalpose.


Prie lentynos

2015 m. gruodžio 1 d.

Abonemente atidaryta Panevėžio ROTARY klubų „Arta“, „Nevėžis“ ir Panevėžio „Rotary“ klubo bibliotekai dovanotų knygų lentyna.


Interaktyvus ekranas

2015 m. gruodžio 4 d.

Krašto kultūros paveldo sklaidos centras įgyvendino projektą  „Panevėžio krašto kultūra virtualiame lobyne“, kurio rezultatas – virtualių paskaitų ir parodų rengimas, interaktyvaus ekrano Panevėžio krašto kultūros pažinimui Krašto kultūros dokumentavimo skaitykloje įrengimas, specialios interneto svetainės Panevėžio krašto kultūrai sukūrimas, virtualios medžiagos integracija į švietimą.


Skaitymų performansas

2015 m. gruodžio 17 d.

Bibliotekoje vyko jaunimo atliekamas teatralizuotas skaitymų performansas – akcijoje „Metų knygų rinkimai“ nominuotų knygų penketukų skaitymai. Skaitė jaunimo organizacijos Panevėžio ROTARACT klubo nariai ir bičiuliai. Pirmą kartą bibliotekos renginyje dalyvavo šuo – Berno zenenhundų veislės kalytė Lota.


Vaizdas be pavadinimo

2015 m. gruodžio mėn.

Kraštotyrininkas, bibliofilas, ilgametis Panevėžio 1-osios vidurinės mokyklos (dabar Juozo Balčikonio gimnazija) direktorius Vytautas Baliūnas bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyriui perdavė savo archyvą –124-iuose aplankuose sukauptą medžiagą gimnazijos istorijai – iš įvairių šaltinių surinktus dokumentus apie mokyklos veiklą, mokinius, mokytojus, savo korespondenciją su buvusiais mokiniais, fotografijas.

Biblioteka išleido leidinius:

…kad neištirptume, o išliktume amžiams… : konferencijose „Laisvas žodis: iškovojimas, atsakomybė, misija“ (2013 m.), „Baltijos kelias – tautos savimonės išraiška“ (2014 m.), „Žvilgsnis. Atskaitos taškas – 1990 m. kovo 11 d.“ (2015 m.) Juozo Urbšio tėviškėje (Zaosės vnk., Čiūrų k.) ir Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje perskaitytų pranešimų rinktinė. Panevėžys, 2015. 191 p.

Kad neištirptume