Bibliotekos veikla Lietuvai atkūrus nepriklausomybę (nuo 1990 m. iki šių dienų)

2012 metai

Aleksandra Fomina

2012 m. sausio 12 d.

Bibliotekoje apdovanota ketvirtoji Kazimiero Barėno literatūrinės premijos laureatė. Ja tapo prozininkė, vertėja Aleksandra Fomina. Premija skirta už romaną Mes vakar buvom saloje.

A. Fominos knyga


Plakatas

2012 m. sausio 30 d.

Rašytojų klube Vilniuje vyko kilnojamosios nuotraukų ir faksimilių ekspozicijos poetės Elenos Mezginaitės 70-ųjų metų sukakčiai „Mano senas drauge…“ atidarymas.


Garbės raštas

2012 m. kovo 16 d.

Konkurso „Respublikos“ nacionalinė vertybė 2011“ apdovanojimų vakare dalyvavusi bibliotekos direktorė Rima Maselytė į biblioteką parvežė garbės raštą moksleivių šalpos draugijai „Žiburėlis“, kurio viena iš steigėjų buvo G. Petkevičaitė-Bitė. Draugija konkurse nominuota kaip „Reiškinys, garsinantis Lietuvą“.


Medalis

2012 m. kovo 30 d.

2011 metų Lietuvos Respublikos Seimo apdovanojimu – Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medaliu „Tarnaukite Lietuvai“ – apdovanota ir Bibliotekos direktoriaus pavaduotoja Genovaitė Astrauskienė. Medalis skirtas už pilietinę iniciatyvą valstybės stiprinimo labui.
Nuotraukoje: LR Seimo pirmininkė Irena Degutienė, Genovaitė Astrauskienė ir Panevėžio meras Vitalijus Satkevičius. Foto V. Benašo

I. Degutienė, G. Astrauskienė, V. Satkevičius


2012 m. balandžio 13 d.

Paleista nauja Bibliotekos interneto svetainės versija, pritaikyta neįgaliesiems ir mobiliesiems įrenginiams. Svetainės administratore paskirta Virginija Švedienė.

Savo veiklą pradėjo Bibliotekos darbuotojų asociacija „Bibliotekininkų klubas“. Vadovė – Dalia Pelenienė.


2012 m. balandžio 23–28 d.

Biblioteka dalyvavo 12-ojoje Nacionalinėje Lietuvos bibliotekų savaitėje „Biblioteka: spausk Patinka!“


R. Juzėniene apdovanojimų teikimo šventėje

2012 m. gegužės 4 d.

LR Kultūros ministerijoje Lietuvos bibliotekininkų draugijos Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos skyriui įteiktas apdovanojimas laimėjus II-ąją vietą geriausiojo 2011 m. skyriaus konkurse. Apdovanojimą atsiėmė Skyriaus pirmininkė Rūta Juzėnienė.
Nuotraukoje: Apdovanojimų teikimo šventėje Rūta Juzėnienė, LBD pirmininkė Alina Jaskūnienė, LR kultūros ministras Arūnas Gelūnas


v adamkus su bibliotekos kolektyvu

2012 m. gegužės 25 d.

Bibliotekoje lankėsi Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus. Prezidentas dalyvavo susitikime su miesto bendruomene ir Vlado Ščiavinsko fotografijų parodos „Per Didįjį ežerą“ atidaryme.
Nuotraukoje: Prezidentas Valdas Adamkus ir Panevėžio miesto tarybos narys Gintaras Šileikis su bibliotekos darbuotojais. Foto A. Dalindos


a mikelinskaite

2012 m. rugpjūčio 8–9 d.

Klaipėdos apskrities viešojoje I. Simonaitytės bibliotekoje vyko Tarptautinės bibliotekininkų asociacijų ir institucijų federacijos (IFLA) ir Lietuvos bibliotekininkų draugijos organizuota tarptautinė konferencija „Bibliotekos tinkluose: kuriančios, dalyvaujančios, bendradarbiaujančios“. Konferencijoje pranešimą „Kultūrinis paveldas – visuomenės poreikiams: Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos patirtis“ skaitė Bibliotekos J. Miltinio palikimo studijų centro vadovė Angelė Mikelinskaitė.


r juzeniene IFLoje

2012 m. rugpjūčio 11–17 d.

Bibliotekos darbuotoja Rūta Juzėnienė dalyvavo Helsinkyje (Suomija) vykusiame Tarptautinės bibliotekų asociacijų ir institucijų federacijos (IFLA) kongrese – 78-ojoje generalinėje konferencijoje „Bibliotekos dabar! Įkvepiančios, stebinančios, įgalinančios“.


Plakatas

2012 m. rugpjūčio 23 d.

Biblioteka ir Panevėžio kraštotyros muziejus organizavo konferenciją „Pasipriešinimas šiapus ir anapus „geležinės uždangos“. Išleista konferencijos pranešimų medžiaga. (Pasipriešinimas šiapus ir anapus „geležinės uždangos“ : [konferencijos, vykusios 2012 metų rugpjūčio 23 dieną Juozo Urbšio tėviškėje Čiūrų kaime ir Panevėžio G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje, perskaitytų pranešimų rinktinė]. Panevėžys, 2012. 79 p.)


Jaunimo erdve

2012 m. rugsėjo 7 d.

Bibliotekoje atidaryta „Atvira jaunimo erdvė“. Atidaryme dalyvavo grupės „G&G Sindikatas“ narys Gabrielius Liaudanskas-Svaras. Darbo su jaunimu koordinatore paskirta Irmina Girnienė.


Konferencija

2012 m. spalio 4 d.

Biblioteka organizavo XIII mokslinę konferenciją „Panevėžio krašto kultūrinio gyvenimo atspindžiai epistoliniame palikime“. Išleista konfrenecijos pranešimų medžiaga. (šitas aprašas – knygos skenuotam viršeliui: Panevėžio krašto kultūrinio gyvenimo atspindžiai epistoliniame palikime : [konferencijos medžiaga]. Panevėžys, 2013. – 134 p.)

Bibliotekos direktorei Rimai Maselytei įteiktas LR Kultūros ministerijos garbės ženklas „Nešk savo šviesą ir tikėk“. Garbės ženklas R. Maselytei įteiktas už „Lietuvos kultūrai įžiebtas idėjas ir iniciatyvas, inspiruojančias bendruomenę pozityviai veiklai, asmeninę poziciją ir atsakomybę, kuriant kultūrinę ir dvasinę aplinką“.

Garbes zenklas


2012 m. spalio 14–21 d.

Grupė bibliotekos darbuotojų lankėsi Kalmare (Švedija) ir Koldinge (Danija) pagal projektą „Susigiminiavusių miestų viešųjų bibliotekų partnerystės užmezgimas: paslaugų bendruomenei Panevėžyje plėtra“.


2012 m. lapkričio 6 d.

Bibliotekoje įvyko Panevėžio teritorinės bibliotekų tarybos steigiamasis posėdis. Bibliotekos atstovė taryboje – BVRS vedėja Ramunė Greiciūnienė.


Tomas Venclova

2012 m. lapkričio 13 d.

Bibliotekoje vyko poeto, vertėjo, eseisto, Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureato Tomo Venclovoskūrybos vakaras. Dalyvavo Tomas Venclova, Venclovų namų-muziejaus vyriausioji fondų saugotoja Laima Žukauskaitė.


2012 m. lapkričio 27 d.

Bibliotekai perduotas Vilkončių šeimos – Panevėžyje gyvenusių pedagogų Vytauto ir Silvijos Vilkončių, taip pat jų vaikų – kompozitoriaus Laimio Vilkončiaus ir kalbininko, vertėjo Vilmanto Vilkončiaus, archyvinių dokumentų rinkinys.