Bibliotekos veikla Lietuvai atkūrus nepriklausomybę (nuo 1990 m. iki šių dienų)

2009 metai

Laura Sintija Černiauskaitė

2009 m. sausio 12 d.

Bibliotekos įsteigtos Kazimiero Barėno literatūros premijos pirmąja laureate tapo prozininkė ir dramaturgė Laura Sintija Černiauskaitė už romaną Benedikto slenksčiai.


2009 m. sausio 29 d.

Paleista Bibliotekos intraneto svetainė. Jos autorius – Bibliotekos darbuotojas Aivaras Neimontas.


2009 m. vasario 25 d.

Įsteigtas Bibliotekos padalinys – Juozo Urbšio visuomeninės minties ir kultūros centras. Centro vadovas – Arnoldas Simėnas.


Žmogaus istorinės asmenybės nominacija

2009 m. vasario 27 d.

Dienraščio „Respublika“ ir nevyriausybinės moterų profesionalių ir vadovių organizacijos „Zonta International” Vilniaus klubo organizuotuose „Nacionalinių vertybių 2008“ apdovanojimuose „Žmogaus istorinės asmenybės“ nominacijos laureate išrinkta rašytoja Gabrielė Petkevičaitė-Bitė. Apdovanojimas įteiktas Panevėžio a. G. Petkevičaitės-Bitės viešajai bibliotekai – šiam projektui sukurta skulptoriaus Viktoro Tunkevičiaus statulėlė „Šakelė“ ir diplomas. Dovanota metinė dienraščio „Respublika“ prenumerata su pristatymu.


2009 m. kovo 16 d.

Biblioteka įgyvendino projektą „Juozo Miltinio palikimo studijų centro fondų skaitmeninė duomenų bazė“. Paleista svetainė www.miltinis.lt .
Joje – suskaitmeninti Panevėžio dramos teatro režisieriaus Juozo Miltinio ir aktoriaus Kazio Vitkaus fondai – rankraščiai, spektaklių nuotraukos, teatro dienoraščiai ir kt. dokumentai.


2009 m. kovo 19 d.

Bibliotekoje pradėta teikti nauja paslauga – leidinių užsakymo rezervavimas per Bibliotekos elektroninį katalogą.


Juozas Jasaitis

2009 m. kovo 26 d.

Biblioteka surengė mokslinę konferenciją „Gabrielės Petkevičaitės-Bitės rankraštinis palikimas Lietuvos kultūros paveldo saugyklose“. Išleista konferencijos medžiaga.
Nuotraukoje: Konferencijoje kalba literatūrologas, G. Petkevičaitės-Bitės veiklos tyrinėtojas, jos raštų sudarytojas doc. Juozas Jasaitis. Foto V. Benašo

Konferencijos medžiaga


2009 m. birželio 30 d.

Biblioteka sukūrė savo profilį socialiniame tinkle Facebook.


Don Kichoto skulptūra

2009 m. liepos 2 d.

Bibliotekoje lankėsi ir su Bibliotekos bendruomene susitiko Seimo pirmininkas Arūnas Valinskas, Seimo narys Julius Dautartas. Svečiai bibliotekai padovanojo skulptūros „Don Kichotas“ (skulptūra puošia „Meno“ teatro kiemelį Panevėžyje, autorius Henrikas Orakauskas) nuotrauką su Ispanijos karaliaus Chuano Karloso autografu.


Bibliotekos vėliava

2009 m. liepos 9 d.

Pirmą kartą iškabinta Bibliotekos vėliava, pranešanti apie Bibliotekoje vykstančius svarbius renginius.


2009 m. rugpjūčio 6 d.

Bibliotekai perduota Vilniaus universiteto docento ekonomisto, istoriko, dr. Vincento Lukoševičiausasmeninė knygų kolekcija.


2009 m. rugpjūčio 20 d.

Atidaryta Juozo Urbšio tėvų sodyba, esanti Krekenavos seniūnijos Čiūrų kaime. Vienkiemyje apsilankė Europos Parlamento narys Algirdas Saudargas, Seimo nariai panevėžiečiai Petras Luomanas ir Vitas Matuzas, Lietuvos užsienio reikalų viceministras Šarūnas Adomavičius, Krekenavos regioninio parko direktorė Alma Kavaliauskienė, Panevėžio apskrities viršininko pavaduotojas Jonas Tvarkūnas, Panevėžio miesto ir rajono merai Povilas Vadopolas ir Povilas Žagunis, Krekenavos seniūnas Jonas Ulys ir kiti svečiai. Prisiminimais apie J. Urbšį dalijosi jo sūnėnas Aloyzas Urbšys. Sveikinimo žodį tarė nepriklausomos Lietuvos užsienio reikalų ministro sūnėnas Specialiųjų tyrimų tarnybos Panevėžio valdybos viršininkas Povilas Urbšys. Zaosės vienkiemį pašventino Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas.

Atidaryta J. Urbsio tėvų sodyba


Rima Maselytė konferencijoje

2009 m. rugpjūčio 20 d.

Bibliotekos Juozo Urbšio visuomeninės minties ir kultūros centras kartu su Panevėžio kraštotyros muziejumi organizavo konferenciją „Baltijos kelias. 1939–1989–2009″. Išleista konferencijos medžiaga.

Konferencijos medžiaga


Lina Bužermanienė

2009 m. rugpjūčio 23–27 d.

Bibliotekos darbuotoja Lina Bužermanienė dalyvavo Tarptautinės bibliotekų asociacijų ir institucijų federacijos (IFLA) pasauliniame bibliotekų ir informacijos kongrese Milane (Italija) – 75-ojoje generalinėje konferencijoje „Bibliotekos kuria ateitį ant kultūros paveldo pamatų“.


2009 m. rugsėjo 1 d.

Biblioteka pradėjo teikti naują paslaugą – atsakymus į užklausas interneto pokalbių programa Skype.


Alfonsas Žobakas

2009 m. rugsėjo 4–5 d.

Bibliotekoje surengta respublikinė kardelių (gladiolus) paroda, vėliau tapusi tradicine. Parodos organizatorius – gėlininkas selekcininkas Alfonsas Žobakas.


2009 m. rugsėjo mėn.

Bibliotekoje pastatyti šeši viešosios interneto prieigos kompiuteriai pagal nacionalinį projektą „Bibliotekos pažangai“. Bibliotekoje buvo 72 kompiuterizuotos darbo vietos vartotojams.


Teikiami kursų baigimo pažymėjimai

2009 m. spalio 5 d.

Kompiuterių klasėje pradėjo mokytis pirmoji norinčių išmokti dirbti kompiuteriu grupė. Mokymai vykdomi pagal projektą „Bibliotekos pažangai“.
Nuotraukoje: Kursų baigimo pažymėjimus teikia Bibliotekos direktoriaus pavaduotoja Genovaitė Astrauskienė ir informacinio raštingumo koordinatorius Aivaras Neimontas.


Rūta Jankevičiūtė

2009 m. spalio 26 d.

Pradėtas vykdyti respublikinis moksleivių patriotinio rašinio ir esė konkursas, vėliau tapęs tradiciniu. Organizatorius – Juozo Urbšio visuomeninės minties ir kultūros centras, globėjas – Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija.
Nuotraukoje: 2012 metų konkurso I vietos laimėtoją Rūtą Jankevičiūtę sveikina Užsienio reikalų viceministras Evaldas Ignatavičius (kairėje) ir J. Urbšio visuomeninės minties ir kultūros centro vadovas Arnoldas Simėnas. Foto V. Benašo


Miltinio asmenines bibl katalogo rodykles

2009 m. spalio mėn.

Biblioteka išleido leidinį Juozo Miltinio asmeninė biblioteka: katalogo rodyklės / Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Juozo Miltinio palikimo studijų centras; sudarytoja Angelė Mikelinskaitė. – Panevėžys, 2009.


2009 m. lapkričio 18 d.

Bibliotekoje vyko susitikimas su Didžiosios Britanijos ambasadoriumi Lietuvoje Simon Butt ir Prancūzijos ambasadoriumi Lietuvoje François Laumonier klimato kaitos tema. Svečiai atidarė parodą „Klimato kaita“.


2009 m. gruodžio 22 d.

Lietuvos televizijos studijoje vyko Editos Mildažytės projekto „Daugiau saulės, daugiau šviesos” nominantų apdovanojimas. Apdovanota ir Bibliotekos darbuotoja Albina Saladūnaitė, kurią panevėžiečiai išrinko „ryškiausia mieste gerumu spindinčia asmenybe“.


S.Eidrigevičiaus darbas

2009 m.

Iš dailininko Stasio Eidrigevičiaus Bibliotekai dovanotų leidinių suformuota jo asmeninė kolekcija.