Bibliotekos veikla Lietuvai atkūrus nepriklausomybę (nuo 1990 m. iki šių dienų)

2008 metai

Silvija Vėlavičienė

2008 m. balandžio 24 d.

Biblioteka surengė mokslinę konferenciją „Panevėžio krašto išeivijos kultūrinis palikimas Lietuvos kultūros paveldo saugyklose“. Išleista konferencijos medžiaga.
Konferencijos metu įteikti LR Kultūros ministerijos padėkos raštai už nuoširdų, kruopštų, kūrybingą, profesionalų darbą bibliotekos darbuotojams Genovaitei Astrauskienei, Raimundui Klimavičiui, Margaritai Mašalienei, Birutei Jurgelevičiūtei, Loretai Dundulienei, Ilonai Mažylytei, Audronei Palionienei, Angelei Mikelinskaitei.
Nuotraukoje: Konferenciją apibendrina Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos Lituanikos skyriaus vedėja Silvija Vėlavičienė. Foto V. Benašo

Konferencijos medžiaga


J. Urbšio sodyba

2008 m. liepos 18 d.

Panevėžio apskrities viršinininko administracijoje Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešajai bibliotekai buvo perduoti Juozo Urbšio, nepriklausomos Lietuvos užsienio reikalų ministro, diplomato ir vertėjo, tėviškės sodybos nuosavybės dokumentai. 
Dalyvaujant Panevėžio apskrities viršininkei Gemai Umbrasienei, užsienio reikalų ministrui Petrui Vaitiekūnui, Panevėžio vyskupui Jonui Kauneckui, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktorei Dianai Varnaitei, Panevėžio rajono savivaldybės mero pavaduotojui Vytautui Rapolui Gritėnui, Juozo Urbšio sūnėnas Specialiųjų tyrimų tarnybos Panevėžio valdybos vadovas Povilas Urbšys jam priklausiusios sodybos dokumentus įteikė Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos direktoriaus pavaduotojui Edmundui Breivei. 
Sodyba, kurioje 1905–1907 m. gyveno, vėliau lankydavosi Lietuvos Respublikos diplomatas, vertėjas, užsienio reikalų ministras Juozas Urbšys (1896–1991) yra Panevėžio rajone Čiūrų kaime. 
Biblioteka įsipareigojo rūpintis sodybos pastatų pritaikymu visuomeninių renginių organizavimui, įrengti nuolatinę ekspoziciją Juozo Urbšio asmenybei ir jo tėviškės atminimui įamžinti.


IFLA QUEBEC logo

2008 m. rugpjūčio 7–18 d.

Bibliotekos direktorė Rima Maselytė dalyvavo Kvebeke (Kanada) vykusiame Tarptautinės bibliotekų asociacijų ir institucijų federacijos (IFLA) kongrese – 74-ojoje generalinėje konferencijoje „Bibliotekos be sienų: siekiant globalaus supratimo“.


2008 m. rugsėjo 1 d.

Vaikų ir jaunimo literatūros centre pradėtas automatizuotas ikimokyklinukų ir pradinukų aptarnavimas.


Vytautas Landsbergis

2008 m. rugsėjo 7 d.

Bibliotekos Juozo Urbšio visuomeninės minties ir kultūros centras kartu su Panevėžio kraštotyros muziejumi organizavo konferenciją „Sąjūdžiui – 20“. Išleista konferencijos medžiaga.
Nuotraukoje: Pranešimą konferencijoje skaito prof. Vytautas Landsbergis. Foto V. Benašo

Konferencijos medžiaga


Juozo Miltinio asmeninė biblioteka

2008 rugsėjo mėn.

Biblioteka išleido leidinį Juozo Miltinio asmeninė biblioteka: katalogas: / Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Juozo Miltinio palikimo studijų centras; sudarytoja Angelė Mikelinskaitė – Panevėžys, 2008.


2008 m. spalio 1 d.

Biblioteka pradėjo naudoti elektroninę dokumentų rengimo ir valdymo sistemą „Avilys“.


Kompiuterinio raštingumo mokymų centras

2008 m. lapkričio 27 d.

Bibliotekoje atidarytas pirmasis Lietuvoje apskrities kompiuterinio raštingumo mokymo centras pagal nacionalinį projektą „Bibliotekos pažangai“.


2008 m. lapkričio 27 d.

Vaikų ir jaunimo literatūros centre vyko konferencija “Kalba + Kultūra = Dialogas”.


Virginijus Benašas

2008 m. gruodžio 3 d.

Panevėžio savivaldybės rengtuose Metų panevėžiečių rinkimuose švietimo srities 2008-ųjų Metų panevėžiečiu už vaikų meninių sugebėjimų ugdymą išrinktas Bibliotekos fotografas Virginijus Benašas.