Bibliotekos veikla Lietuvai atkūrus nepriklausomybę (nuo 1990 m. iki šių dienų)

2007 metai

2007 m. sausio 1 d.

Panevėžio apskrities viršininko administracija iš LR Kultūros ministerijos perėmė Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos steigėjo funkcijas.


R. Maselytė, V. Mikelevičiūtė, E. Pažemeckaitė

2007 m. vasario 9–10 d.

Biblioteka tapo miesto tradicinio respublikinio literatūrinio festivalio „Panevėžio literatūrinė žiema“ organizatore – įvyko VII-asis renginys. Festivalio organizatorė – Elvyra Pažemeckaitė.

G. Ivanausko teatras


Fortepijonas

2007 m. vasario 26 d.

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka ir Panevėžio Vytauto Mikalausko menų mokykla pasirašė bendradarbiavimo sutartį. Menų mokykla suteikė galimybę naudotis rojaliu bei muzikos instrumentais bibliotekoje vykstančiuose renginiuose. Biblioteka Menų mokyklos mokytojams ir moksleiviams suteikė teisę įsigyti nemokamą LIBIS skaitytojų pažymėjimą. Įstaigos taip pat sutarė organizuoti bendrus kultūros ir švietimo renginius, įgyvendinti bendrus muzikos ir meno švietimo projektus.


2007 m. balandžio 2 d.

Įkurtas Menų centras. Centro padaliniai – Muzikos skyrius ir Dailės skyrius (centro vadovė Vida Mikelevičiūtė).


Monsinjoras Antanavičius pristato savo kolekciją

2007 m. balandžio 26 d.

Monsinjoras Juozapas Antanavičius Bibliotekai perdavė savo asmeninę biblioteką (daugiau kaip 5 000 egz.).


Diskusija Konferencijų salėje

2007 m. gegužės 18 d.

Biblioteka surengė praktinę konferenciją „Knyginis paveldas Panevėžio apskrities kultūros paveldo saugyklose“.


Ekspozicija J. Miltinio centre

2007 m. rugsėjo 4 d.

Bibliotekos Juozo Miltinio palikimo studijų centre atidaryta atnaujinta ekspozicija „Juozas Miltinis: gyvenimas ir teatras“ (dailininkė Rita Kosmauskienė).


Konferencijos prelegentai

2007 m. rugsėjo 21 d.

Biblioteka surengė mokslinę konferenciją „Menininkas ir asmenybė“, skirtą Juozo Miltinio 100-mečiui. Išleista konferencijos medžiaga.
Nuotraukoje: Konferencijos prelegentai (iš kairės) doc. Audronė Girdzijauskaitė, Gražina Mareckaitė, doc. Dovydas Judelevičius ir prof. Irena Aleksaitė. Foto V. Benašo

Konferencijos medžiaga


Panevėžio kolegijos dėstytojas Sigitas Laurinavičius pristato parodą

2007 m. rugsėjo mėn.

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Panevėžio kolegija. Abi šalys įsipareigojo plėtoti bendradarbiavimo ryšius, kviesti suinteresuotus šalių atstovus į rengiamas mokslines konferencijas, seminarus, bendradarbiauti rengiant projektus bei atliekant mokslinius tyrimus. Spalio mėn. Menų skaitykloje atidaryta mini galerija „Eksperimentas“, kurioje eksponuojami Kolegijos dėstytojų ir studentų darbai.
Nuotraukoje: Panevėžio kolegijos dėstytojas Sigitas Laurinavičius pristato parodą. Foto V. Benašo


M. ir K. Barėnai

2007 m. lapkričio 6 d.

Biblioteka, realizuodama Marijos ir Kazimiero Barėnų sumanymą paskatinti jauną gabų prozininką, įsteigėKazimiero Barėno literatūrinę premiją.


R. Klimavičius

2007 m. lapkričio 15 d.

Bibliotekoje pristatyta jos darbuotojo Raimundo Klimavičiaus knyga Lietuvos kultūros vertybių repatriacijos, problema ir jos sprendimas 1918–1940 metais.- Kaunas, 2007.

Knyga Lietuvos kulturos vertybių repatriacijos


2007 m. lapkričio 29 d.

Bibliotekoje pradėjo veikti Jungtinės profesinės sąjungos (JPS) padalinio Lietuvos bibliotekininkų sąjungos (LBS) padalinys Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos profesinė sąjunga. Įgaliotine išrinkta Dalia Pelenienė.


2007 m. gruodžio 24 d.

Dailininkas Stasys Eidrigevičius nupiešė pirmąjį freskinį piešinį ant bibliotekos direktorės kabineto sienos. Vėlesnių savo apsilankymų bibliotekoje metu dailininkas tokių piešinių bibliotekai dovanojo ir daugiau.


Archyvo priėmimas

2007 m. gruodžio 27 d.

Rašytojo Kazimiero Barėno archyvas iškilmingai perduotas Lietuvai – Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešajai bibliotekai. Renginyje dalyvavo Lietuvos Respublikos ambasadorius Didžiojoje Britanijoje Vygaudas Ušackas, Kultūros ministerijos sekretorius Rolandas Kvietkauskas, LR ambasados Didžiojoje Britanijoje kultūros atašė Indrė Daunytė, Nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos Lituanikos skyriaus vedėja Silvija Vėlavičienė.
Nuotraukoje: Iškilmingame renginyje ambasadorius Vygaudas Ušackas, kultūros ministro patarėjas Rolandas Kvietkauskas, Panevėžio apskrities Kultūros, sporto ir turizmo tarnybos vadovė Raimonda Valaitienė. Foto V. Benašo

Renginio metu