Bibliotekos veikla Lietuvai atkūrus nepriklausomybę (nuo 1990 m. iki šių dienų)

2006 metai

2006 m. sausio 3 d.

Patvirtina nauja Bibliotekos struktūra: Edukacinės literatūros ir muzikos centras pakeitė pavadinimą į Vaikų ir jaunimo literatūros centrą (vadovė Gema Dromantienė), Abonementas – į Skaitytojų aptarnavimo skyrių (vedėja Birutė Mikelėnienė), Visuomenės švietimo ir informacijos centras – į Bibliotekų vadybos ir rinkodaros skyrių (vedėja Ramunė Greiciūnienė). Įkurtas Informacijos centras, kuris apjungė Didžiąją skaityklą, Periodikos skaityklą, Užsienio kalbų skaityklą ir Informacinių paslaugų skyrių (vadovė Valerija Pociūtė). Įkurtas Fondų organizavimo centras, apjungęs Komplektavimo ir Katalogų skyrius (vadovė Janina Misiūnienė). Įkurtas naujas – Meno skyrius (vedėja Vida Mikelevičiūtė).


Unesco liudijimas

2006 m. kovo 3 d.

Juozo Miltinio palikimo studijų centre saugomas režisieriaus Juozo Miltinio fondas pripažintas nacionalinės reikšmės kolekcija ir įtrauktas į UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ Lietuvos nacionalinį registrą. Registro liudijimų įteikimo ceremonija vyko gegužės 30 d. Vilniaus universitete.


Aido draugijai 100

2006 m. balandžio 12 d.

Biblioteka kartu su Panevėžio bibliofilų klubu paskelbė tarptautinį ekslibrisų konkursą „Ex libris. „Aido“ draugijai – 100“. Konkurse dalyvavo 26 autoriai iš Lietuvos, Lenkijos, Ukrainos, Švedijos, Latvijos, Rumunijos, Japonijos, JAV, Baltarusijos. I-a vieta paskirta grafikės Vilijos Liorančienės diptikui. Parengta ekslibriso darbų paroda, išleistas katalogas.


Perkraustomas muzikos skyriaus fondas

2006 m. birželio 30 d.

Pradėti Bibliotekos perkraustymo darbai. Biblioteka iš pastatų, esančių Respublikos g. 37 ir 28 buvo keliama į naujas patalpas. Fondo perkėlimas baigtas rugpjūčio 25 d.


2006 m. liepos mėn.

Naujajam Bibliotekos pastatui Respublikos g.14 internetas pradėtas tiekti optiniu kanalu. Interneto greitis padidėjo nuo 1 mbps iki 100 mbps.


2006 m. rugpjūčio 28 d.

Darbą pradėjo Bibliotekos knygrišykla.


Bibliotekos fasadas

2006 m. spalio 5 d.

Atidaryti nauji Bibliotekos rūmai (Respublikos g. 14). Iškilmėse dalyvavo Kultūros ministras Jonas Jučas, LR Ministro Pirmininko patarėjas Faustas Latėnas, Nacionalinės bibliotekos direktorius Vytautas Gudaitis, Panevėžio apskrities, miesto ir rajono vadovai, kolegos iš Lietuvos apskričių ir Panevėžio apskrities savivaldybių viešųjų bibliotekų, architektai, statybininkai. Pastatą pašventino vyskupai Jonas Kauneckas ir Juozas Preikšas.


Paradinės durys

2006 m. spalio 9 d.

Lankytojai pradėti aptarnauti naujajame Bibliotekos pastate (Respublikos g. 14).
Bibliotekos projektavimo ir projekto įgyvendinimo darbai vyko 10 metų – nuo 1996 m. Bendras komplekso plotas – beveik 5.000 kvadratinių metrų. Statybų ir įrangos vertė – 19 mln. Lt. Statybai lėšas iš Investicinio fondo lėšų skyrė Lietuvos Respublikos Vyriausybė.


2006 m. spalio mėn.

Bibliotekos patalpose Respublikos g. 14 pradėjo veikti bevielis internetas.


2006 m. lapkričio 15 d.

Nebepildomi (užkonservuoti) Bibliotekos skaitytojų abėcėlinis ir sisteminis katalogai.


Albina Saladūnaitė

2006 lapkričio mėn.

Bibliotekos darbuotojai Albinai Saladūnaitei Čikagoje (JAV) įsikūrusi lietuvių moterų ateitininkių korporacija „Giedra“ suteikė krikščioniškų pažiūrų pasaulio lietuvių metų moters titulą. Titulas suteiktas už krikščioniškųjų kultūros vertybių saugojimą.


2006 m. gruodžio 11 d.

Bibliotekos pastato projekto autoriui – architektui Sauliui Juškiui skirta 2006 metų Lietuvos nacionalinė kultūros ir meno premija. Ji paskirta už šiuolaikinės architektūros ir istorinės aplinkos dermę, kuriant Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos rekonstrukciją, interjerus (2006) ir paminklą Romo Kalantos aukai įamžinti „Aukos laukas“ Kaune (2002).


2006 m. gruodžio 11 d.

Lietuvos pramonininkų konfederacija paskelbė konkurso „Lietuvos metų gaminys 2006“ rezultatus. Aukso medaliu nominuota ir AB „Iglus“ (gen. direktorius Arvydas Rudys) už Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos pastatų rekonstravimą ir naują statybą.


Jaunųjų menininkų galerija

2006 m. gruodžio mėn.

Vaikų ir jaunimo literatūros centre įkurta Jaunųjų menininkų galerija, skirta vaikams ir jaunimui. Galerija įkurta pagal projektą, kurį parėmė LR Kultūros ministerija.