Bibliotekos veikla Lietuvai atkūrus nepriklausomybę (nuo 1990 m. iki šių dienų)

2005 metai

Konferencijos medžiaga

2005 m. balandžio 20 d.

Biblioteka surengė mokslinę konferenciją „Rankraštinis paveldas Lietuvos kultūroje ir istorinėje atmintyje“. Išleista konferencijos medžiaga.

A. Pacevičius ir T. Stolz
A. Pacevičius ir T. Stolz

2005 m. rugpjūčio 23 d.

Išleistas LR Kultūros ministro įsakymas dėl apskričių viešųjų bibliotekų steigėjo funkcijų iš Kultūros ministerijos perdavimo apskričių viršininkams.


2005 m. lapkričio 14 d.

Bibliotekoje lankėsi Šveicarijos ambasados Baltijos šalims konsulas Karl Hagmann. Aptartos Bibliotekos ir ambasados bendradarbiavimo perspektyvos.


2005 m. gruodžio mėn.

Juozo Miltinio palikimo studijų centro rankraštiniam palikimui skaitmeninti Lietuvos Vyriausybė skyrė 77 000 Lt.