Bibliotekos veikla Lietuvai atkūrus nepriklausomybę (nuo 1990 m. iki šių dienų)

2003 metai

2003 m. sausio 1 d.

Bibliotekos skyriai – Kraštotyros, Informacijos-bibliografijos ir Muzikos – pradėjo dirbti su LIBIS Analizinės bibliografijos posistemiu. Kortelinės šių skyrių kartotekos nebepildomos.


2003 m. sausio 31 d.

Bibliotekoje įkurtas Informacinių technologijų skyrius (vedėja – Lina Bužermanienė).


2003 m. gegužės 15 d.

Biblioteka pasirašė sutartį su rangovu – AB „Iglus“ dėl pastatų rekonstravimo ir naujos statybos darbų.


2003 m. birželio 11 d.

Bibliotekoje lankėsi Lietuvos Seimo pirmininkas Artūras Paulauskas, galerijoje „2-asis aukštas“ susitiko su miesto visuomene.


2003 m. birželio 20 d.

Bibliotekos svetainėje pradėjo veikti internetinė Bibliotekos elektroninio katalogo versija.


Pnevėžys penki šimtmečiai dokumentuose, ikonografijoje ir leidiniuose

2003 m. rugsėjo 20 – spalio 2 d.

Lietuvos mokslų akademijos bibliotekoje eksponuota Bibliotekos parengta paroda „Panevėžys: penki šimtmečiai dokumentuose, ikonografijoje ir leidiniuose“. Paroda atidaryta Panevėžio miesto dienos Lietuvos mokslų akademijoje metu. Išleistas parodos katalogas.


Libis pažymėjimas
Libis pažymėjimas

2003 m. lapkričio 1 d.

Bibliotekoje pradėti išdavinėti LIBIS skaitytojo pažymėjimai (magnetinės kortelės).


2003 m. lapkričio 7 d.

Bibliotekos galerijoje „2-asis aukštas“ vyko Lietuvos užsienio reikalų ministro Antano Valionio susitikimas su visuomene.


Kertinio akmens dėjimo iškilmės

2003 m. lapkričio 14 d.

LR Vyriausybės dienos Panevėžyje metu Ministras pirmininkas Algirdas Brazauskas dalyvavo naujo Bibliotekos pastato kertinio akmens dėjimo iškilmėse – įmūryta plieninė kapsulė su Bibliotekos rekonstrukcijos ir priestato statybos pradžią tvirtinančiu raštu.


Raimundo Klimavičiaus knyga
Raimundo Klimavičiaus knyga

2003 metai

Bibliotekos darbuotojas Raimundas Klimavičius išleido knygą Neįminta XX amžiaus Lietuvos istorijos mįslė : Vasario 16-osios akto pėdsakais. – Vilnius, 2003

Biblioteka išleido leidinį Povilas Šiaučiūnas – žmogus, kuris paišo varnas : bibliografija. – Panevėžys, 2003.

Povilas Šiaučiūnas – žmogus, kuris paišo varnas