Bibliotekos veikla Lietuvai atkūrus nepriklausomybę (nuo 1990 m. iki šių dienų)

2001 metai

Apdovanojimas

2001 m. vasario 16 d.

Dienraščio „Panevėžio balsas“ surengtuose iškiliausių panevėžiečių rinkimuose apdovanojimas – iškiliausia XX a. panevėžietė – skirtas Gabrielei Petkevičaitei-Bitei. Skulptūros autorius Algimantas Vytėnas. Apdovanojimą Bibliotekos vardu atsiėmė direktorė Rima Maselytė.


Konferencijos parodos rengėjos Stasė Mikeliūnienė ir Margarita Mašalienė. Foto G. Lukoševičiaus

2001 m. kovo 28 d.

Biblioteka surengė mokslinę konferenciją „Gabrielė Petkevičaitė-Bitė: laikmetis, žmonės, aplinka“. Išleista konferencijos medžiaga.

Gabrielė Petkevičaitė-Bitė: laikmetis, žmonės, aplinka

2001 m. balandžio 1 d.

Bibliotekoje pradėtas automatizuotas spaudinių komplektavimas ir Bibliotekos elektroninio katalogo kūrimas LIBIS programine įranga.


2001 m. balandžio 23–30 d.

Biblioteka prisijungė prie nuo 2000 m. Lietuvoje organizuojamo renginio – Nacionalinės bibliotekų savaitės. 2001-ųjų metų savaitės tema – „Lietuva be bibliotekų – Lietuva be ateities“.


2001 m. spalio mėn.

Lietuvos Vyriausybė skyrė pirmąsias lėšas –100 000 Lt Bibliotekos pastato Respublikos g. 14 rekonstrukcijai.


2001 m. gruodžio 4 d.

Biblioteka tapo Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacijos nare.


2001 m. gruodžio 27 d.

Prie Bibliotekos įkurtas Bibliofilų klubas.


2001 m.

Bibliotekoje įkurtos pirmosios interneto skaityklos, pradėtos teikti elektroninės paslaugos: internetas, prenumeruojamos duomenų bazės (EBSCO, LITLEX, Lietuvos periodinės spaudos bibliografinė straipsnių bazė), darbas su Microsoft Office programomis, informacijos spausdinimas, įrašymas į CD ir kt.