Bibliotekos veikla Lietuvai atkūrus nepriklausomybę (nuo 1990 m. iki šių dienų)

1996 metai

Kazimiero Vitkaus bute

1996 m. vasario 5 d.

Panevėžio dramos teatro aktoriaus Kazio Vitkaus žmona Viktorija Vitkienė testamentu Bibliotekai paliko savo vyro asmeninį archyvą.
Vasario 28 d. Kazimiero Vitkaus bute oficialiai pasirašyti aktoriaus archyvo perdavimo Bibliotekai dokumentai. Dalyvavo aktoriai Eugenija Šulgaitė, Vaclovas Blėdis, Bibliotekos direktorius Raimundas Klimavičius ir jo pavaduotoja mokslo reikalams Rima Maselytė.


Architektas Saulius Juškys pristato bibliotekos rekonstrukcijos projektą

1996 m. vasario 27 d.

LR Kultūros ministerijos įsakymu Nr. 444 patvirtintas Bibliotekos pastato Respublikos g. 14 rekonstrukcijos projektas (sąmatinė vertė 16 mln. 768 tūkst. Lt.)
Nuotraukoje: Architektas Saulius Juškys pristato bibliotekos rekonstrukcijos projektą.


Bibliotekos parodų salė

1996 m. vasario mėn.

Pradėjo veikti Bibliotekos parodų salė (Vasario 16-osios g. 10). Gegužės 5 d. jai suteiktas pavadinimas – galerija „2-asis aukštas”. Renginių kuratorė – Elvyra Pažemeckaitė.
Nuotraukose: Parodų salė; Renginių ir parodų kuratorės Rasuolė Kerbedienė ir Elvyra Pažemeckaitė. 
Foto J. Lindos

Rasuolė Krbedienė ir Elvyra Pažemeckaitė


Juozo Miltinio palikimo studijų centro atidarymas. Karolina Masiulytė Paliulis skaito iš Prancūzijos ambasados atsiųstą sveikinimą.

1996 m. rugsėjo 3 d.

Pradėjo veikti Juozo Miltinio palikimo studijų centras (Algirdo g. 54–19), atkuriantis Panevėžio dramos teatro režisieriaus Juozo Miltinio testamentinį palikimą visuomenei. Tai 3 467 vnt. asmeninė biblioteka, 19 046 vnt. rankraščių ir nuotraukų, 35 vnt. dailės kūrinių kolekcija, 109 kompaktinės plokštelės su repeticijų įrašais, videoteka, asmeniniai daiktai.
Nuotraukoje: Juozo Miltinio palikimo studijų centro atidarymas. Karolina Masiulytė Paliulis skaito iš Prancūzijos ambasados atsiųstą sveikinimą.