Bibliotekos veikla Lietuvai atkūrus nepriklausomybę (nuo 1990 m. iki šių dienų)

1995 metai

Pastatas Respublikos g. 37. Foto J. Lindos

1995 m. sausio 1 d.

Miesto Tarybos 1994 12 16 sprendimu pastatas Respublikos g. 37 grąžintas Panevėžio vyskupijai. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos bei Panevėžio vyskupijos 1994 11 19 susitarimu, šis pastatas Bibliotekai nuomojamas 10 metų.


1995 m. sausio 30 d.

Priimtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 01 30 nutarimas Nr. 151 „Dėl Juozo Miltinio atminimo įamžinimo programos“. Vienas iš programos punktų: vykdant J. Miltinio testamentą, jo bute įrengti memorialinį kambarį, biblioteką ir skaityklą – Panevėžio G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos filialą. Atsakingas vykdytojas – Kultūros ministerija


1995 m. rugpjūčio 2 d.

Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu Nr. 244 „Dėl apskričių ir savivaldybių bibliotekų” Biblioteka tapo Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešąja biblioteka.


1995 m. rugsėjo 1 d.

Priimtas Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymas suteikė Bibliotekai pagrindinės viešo naudojimo kultūros, švietimo ir informacijos įstaigos Panevėžio apskrityje statusą.


1995 metai

Biblioteka nusipirko automobilį „Ford Tranzit“.