Bibliotekos veikla Lietuvai atkūrus nepriklausomybę (nuo 1990 m. iki šių dienų)

1992 metai

1992 metai

Senų ir retų spaudinių sektorius sujungtas su Rankraščių sektoriumi ir įkurtas Retų spaudinių ir rankraščių skyrius. Periodikos sektorius prijungtas prie Komplektavimo skyriaus, Registravimo sektorius – prie Abonemento skyriaus, Meno sektorius – prie Muzikos skyriaus – įsteigtas Muzikos ir meno skyrius (vedėja – Rima Maselytė).


Pastatas Respublikos g. 14

1992 m. gegužės 14 d.

LR Vyriausybės potvarkiu Nr. 432 Bibliotekai perduotas pastatas Respublikos g. 14.


1992 m. birželio 10 d.

Bibliotekos darbuotoja Nijolė Petraitienė už drąsą ir pasiaukojimą Lietuvos Respublikai apdovanota Sausio 13-osios atminimo medaliu.


Giedrimundas Gabrėnas. Foto A. Aleksandravičiaus
Giedrimundas Gabrėnas. Foto A. Aleksandravičiaus

1992 m. lapkričio 17 d.

Bibliotekos direktoriumi paskirtas teatrologas Giedrimundas Gabrėnas.


1992 metais

Tautiečiai iš užsienio atsiuntė 4 628 egz. spaudinių. 1990 – 1995 m. iš Nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos labdaros siuntų gauta 6 551 egz.

Šie spaudiniai – iš JAV Lietuvių bendruomenės akcijos „Knygos Lietuvai“.


1992 metais

Biblioteka įsigijo pirmąjį kompiuterį.